ANA SAYFA2018-11-10T09:30:50+02:00
SAHA İSTANBUL BASIN DUYURUSU

SAHA İSTANBUL

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Kuzey Marmara Bölgesinde üretim yapan yerli ve milli firmalarımızı, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama, üniversitelerimizle sanayininin senkronize çalışmasını sağlama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurtdışı pazar arayışına kollektif destek verme gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.