Savunma

SAHA İstanbul Savunma Sanayiinde Milli yetenekler geliştirmek üzere kurulan bir kümelenmedir. Burada temel yaklaşımımız;
1. Mevcut yeteneklerin savunma sanayiinde değerlendirilmesi,
2. Mevcut yetenekleri konsolide ederek daha kompleks sistemler geliştirilmesine aracılık yapılması, bu konuda orkestra şefliği rolü,
3. Olmayan ancak ihtiyaç duyulan yeteneklerin kazanılmasına vesile olacak gayretler içinde olmak şeklindedir. 

Kümemizin üyelerine ve Milli Savunma Sanayisine ana katkısı, paydaşlarına yaptığı; bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama, üniversitelerimizle sanayinin senkronize çalışmasını sağlama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verme gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet göstermek, üyeleri arasında iş birliğini, dayanışmalarını, sistem ve alt sistem projelerinde birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımını sağlamaktır.

SAHA İstanbul’un standart kümelenmelerden farkı, tamamen somut projelerin ihtiyaçlarına dönük kurgulanarak böyle bir kurguyu temel alarak organize olmasıdır. Bu yönüyle yabancı kümeler dahil birçoğundan temelde farklılık arz etmektedir. Yani hem dünyadaki örneklerine göre hem Türkiye’deki örneklerine göre iş yapış şekli, ilgilendiği konular, sonuç odaklı çalışmaları belli konulardaki bir proje yönetim merkezi gibi proje üretim merkezi gibi işin mutfağında yer alması gibi farklı süreçleri de ihtiva eden özgün bir modeli benimsemektedir.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaların ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ için bir araya geldiği SAHA İstanbul (Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) Türkiye’nin yüksek teknoloji ve savunma sanayiindeki millileşme hamlesine katkı sağlayan kurumların başında gelmektedir. Dahası üyeleriyle Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlamaya kendini adamıştır.