Biz Kimiz?

Misyonumuz

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünü ulusal ve uluslararası alanda güçlendiren lider bir küme olmak

SAHA İstanbul Hakkında

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki iş birliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmak misyonuyla kurulan SAHA İstanbul, Türkiye’nin ve Avrupa nın en büyük sanayi kümelenmesidir. Aralarında Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, ASFAT, Askeri Tersaneler, Baykar gibi ana yüklenicilerin olduğu 45 şehirden 1200+ firması ile ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı vermektedir. Aralarında İTÜ, YTÜ, Sabancı Üniversitesinin de olduğu 29 üniversitesi ve tüm enstitüleri ile TÜBİTAK’ın katkılarıyla üniversite sanayi iş birliğinin arttırılması desteklenmektedir.

Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği’nin (EACP) en büyük kümesi haline gelen SAHA İstanbul, platform ve alt yüklenici firmaları bir araya getirerek iş geliştirmeleri için zemin oluşturmaktadır.  SAHA İstanbul öncülüğünde, Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) oluşturulmuş, dünyada havacılık ve uzay teknolojileri endüstrisini yöneten ve kalite süreçlerini denetleyen uluslararası kurumun (IAQG) önemli bir parçası haline gelinmiştir. Böylece Türkiye'nin, bu alanda faaliyet gösteren yerli ve milli firmalarının AS 9100 belgesi verebilmesinin yolu açılmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 5 Bakanlık ve 13 Sivil / Askeri kurum olmak üzere toplam 18 kurumumuzun desteğiyle, SAHA İstanbul yönetiminde organize edilen SAHA EXPO 2022 Fuarı, Türk savunma, havacılık ve uzay sanayiinin tanıtımına ve ihracat potansiyelinin artırılmasına azamî katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. SAHA EXPO 2022 Fuarına, 109 ülkeden; 390’ı yabancı ve 567’si yerli olmak üzere toplam 957 firma, 289 resmî delegasyon, 103 ticarî delegasyon, 40.000’i sektör profesyoneli olmak üzere 78.643 ziyaretçi katılmıştır.  Fuarda binlerce B2B, B2G ve G2G görüşme ve stant ziyareti, 9 uluslararası panel ve 3 ana konuşmacı (keynote speaker) oturumu, 281 firma tarafından ürün lansmanı ve mali değeri 1 milyar doların üzerinde, ihracat oranı en az % 60 olan 114 imza töreni gerçekleştirilmiştir.

SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında geleceği şekillendiren teknolojileri dünya ile buluşturacak. Fuarda; Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii için en yeni yenilikçi çözümler, gücünü ve kapasitesini artırmaya devam ediyor. Bölgenin en büyük sektör buluşması olan ve önemli iş birlikleri için etkin bir platform oluşturan SAHA EXPO, 100'den fazla ülkeden yerli ve yabancı 1200’den fazla firmayı bir araya getirmeye hazırlanıyor. Geçen yıl 78.000'in üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA EXPO, bu yıl 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nin 8 sergi salonu, fuaye ve dış alanlarla birlikte toplam 90.000 m2lik alanda 150.000’den fazla profesyonel ziyaretçiyi hedefliyor.

Sektör liderleri ve üst düzey bürokratların da bizzat eğitici olarak yer aldıkları SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı 2019 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE ile dünyanın en prestijli MBA programlarına denk içerik, araç ve yöntemlerle hazırlanmış, program Türkiye'nin en prestijli yönetici programı olan SAHA MBA, yeni döneminde de sektöre yön veren liderler yetiştirmeye devam ediyor. 51 farklı sektörden gelen 72 yönetici adayı, firma sahipleri ve deneyimli yöneticilerle bir araya gelerek kurumsal ve bireysel dönüşüm yolculuğuna adım attı.

2021 yılında başlatılan SAHA Girişim programı ile yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara eğitim, mentorluk ve yatırımcıya erişim desteği verilmekte; hukuki ve teknik danışmanlık, iş geliştirme ve tanıtım, altyapı başta olmak üzere verilen destekler çerçevesinde SAHA İstanbul ekosisteminin gücüyle birlikte girişimciler yatırımcı görüşmelerine hazırlanmaktadır.

Savunma, havacılık ve uzay sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulmak ve ihracatı artırmak hedefi ile ülkemizin savunma sanayiinin ihtiyacının yanı sıra müttefik olduğumuz ülkelerin de ihtiyacına özel teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayan SAHA İstanbul, milli üretim yetenekleri konsolide edilmekte, yerli ve yabancı pek çok ana yüklenici firma ile firmalarımızı buluşturan B2B görüşme etkinlikleri gerçekleştirmekte ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne en etkin desteği sunan STK olarak, ülkemizin savunma sanayisinde hak etiği noktaya gelmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Alanlarımız

2015 yılından beri savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul, sektörün en büyük kümesi olarak bünyesinde yer alan güçlü ana yüklenicileri, KOBİ ve yan sanayicileri ile üyelerinin rekabet güçlerini ve yeteneklerini daha da ileri seviyeye taşıyarak sektörü yerli imkân ve milli teknolojilere dayalı ürün ve hizmetlerle güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda ana çalışma alanlarımız;

  • Üyelerinin Kurumsal Kapasitelerini Geliştirmek
  • Üyeleri Arasında İşbirliğini Artırmak
  • Üyelerinin Rekabet Gücünü Artırmak
  • Kamu Kurumları ve STK'lar ile İlişki Geliştirmek
  • Ar-Ge ve Yenilikçilik Çalışmalarını Desteklemek

Kurumsal Değerlerimiz

  • Yerli ve Milli Olmak: Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar yerli ve milli paydaşlarla çözüm üretme yaklaşımını benimser.
  • Sürdürülebilir Olmak: SAHA İstanbul, faaliyetleri çerçevesinde gerekli ihtiyaçların tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar toplum sağlığı ve güvenliği ile çevreye olan etkileri dikkate alır, çevresel ve sosyal standartların geliştirilmesine destek olmayı benimser.
  • Birlikte Çalışmak: SAHA İstanbul ekibi ve üyeleri, her işin bugün olduğundan daha verimli yapılacağına inanır, hedeflerini gerçekleştirmek ve geleceği paylaşmak için bir olur.
  • Bilimsel Olmak: Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik iş birliği projelerinde, bilimsel kanıta dayalı, araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımlarını benimser.
  • Yenileşimci Düşünmek: SAHA İstanbul tüm çalışmalarında sürekli gelişime ve değişime açık olmak, farklı ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmek ve düşünülmeyeni düşünmek yaklaşımını benimser.

Kalite Yönetim Politikamız

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesine kadar yerli ve milli çözümler üretmek için tüm paydaşlarımızın katılımıyla;

Stratejik yönetim yaklaşımı ile gelecek hedeflerimizi planlar, stratejik süreç yönetimiyle bu hedeflerimize ulaşırız.

Öğrenen ve gelişen organizasyon yaklaşımı ile çalışanlarımıza ve üyelerimize yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde liderlik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.

Etkin ve verimli paydaş yönetimi yaklaşımı ile paydaşlarımızla karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.

Üye deneyimi yönetimi yaklaşımı ile üyelerimizin beklentilerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirir, kurumsal ve sektörel deneyimlerini olumlu yönde Artırmak için çözümler geliştiririz.

Sürekli gelişim yaklaşımı ile süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, teknolojik gelişimlerle destekleriz.

İş sürekliliği yaklaşımı ile süreçlerimize yönelik riskleri ve fırsatları değerlendirir, sürdürülebilir kalite yönetimini güvence altına alırız.

Bilgi güvenliği yaklaşımı ile kurumsal ve kişisel bilgi varlığını gizlilik, bütünlük ve erişebilir olma boyutlarında değerlendirerek güvence altına alırız.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği yaklaşımı ile iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve en aza indirmek için risklerimizi yönetiriz.

Çevre yönetimi yaklaşımı ile faaliyetlerimizin çevresel etkilerini dikkate alır, çevresel sürdürülebilirliği hedefleriz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile varlıklarımızı ve kaynaklarımızı yaşam çevrim sürelerince etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetiriz.

Sosyal sorumluluk yaklaşımı ile küresel ilkelerle çalışmayı hedefler ve paydaşlarımıza bu yönde örnek oluruz.

Bu çerçevede faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve uluslararası tüm standartları referans alarak, dernek tüzüğümüzün 43. Maddesinde de belirtildiği üzere derneğimiz 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği kapsamında görev, yetkiler ve sorumluluklarımızı yerine getirirken;  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, İlkelerimiz, değerlerimiz ve etik kurallarımız ışığında birlikte başarmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

                                                                                                                                                                      

 

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu