KENEVİR PROJESİ

Dünyada, Kenevir lifi gerek sağlamlığı gerekse hafifliği sebebiyle savunma ve havacılık sektörünün yanında birçok sektörde kullanılmaktadır. Kullanılması için lifin iplik haline getirilmesi akabinde dokunarak kumaş haline getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar için konu uzmanlarından oluşan bir alt çalışma grubu çalışmalarını sürdürmektedir.