SAHA İstanbul YK.Bşk. Haluk BAYRAKTAR

SAHA İstanbul olarak 8. yılımızı geride bıraktık. 2015 yılında Türkiye sanayi üretiminin yüzde 54’ünü kapsayan Kuzey Marmara Bölgesi’nden yerlilik oranını arttırmak hedefiyle yola çıkan kümelenmemiz, bu ay itibariyle 1100 üyeye ulaştı. Üyelerimiz 51 sektörde üretim yapan firmalardan, yüzde 83 KOBİ’lerden oluşuyor. Ayrıca kümelenmemizde 29 üniversite bulunuyor. Bu çerçevede; Üniversite – Sanayi iş birliğini de teşkil ederek devletimizin ihtiyaç duyduğu platform, sistem ve alt bileşenleri hızlı ve yerli üretim gücümüzü kullanarak birleştiriyoruz.

Bugün SAHA İstanbul, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi haline geldi. 8 yıl gibi kısa bir sürede elde edilen bu başarının ardında büyük bir emek, inanç ve kararlılık var. Sanayicilerimizin üretim gücüne ve vatan sevgisine olan inancımızla yolumuza devam ediyoruz.

SAHA İstanbul sadece rakamlarla büyümüyor. Devlet kurumları, sanayiciler, üniversiteler ile bu yolda birlikte yürümesi gereken tüm paydaşlar arasında sağlam köprüler kurduk ve kurmaya devam ediyoruz.

Ülkemiz yıldan yıla, adım adım millileşme vizyonunun olumlu çıktıları ile karşılaştığını görüyoruz. Milli teknoloji hamlesinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak paydaşları doğru stratejiler çerçevesinde bir araya getiriyoruz. Ar-Ge merkezlerinin açılmasına ve Teknopark projelerine destek veriyoruz. Üniversite ile sanayi iş birliğini gerçek anlamda hayata geçiriyoruz. Savunma sanayi alanında yaşadığımız geçmiş tecrübeler milli ve özgün üretim modelinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Savunma Sanayii sektörünün bu yılki ihracat artışı, bu vizyonun en büyük başarısı olarak görüyoruz. Sektörümüz, 2023 sonu itibarıyla 185 ülkeye 5.5 Milyar dolar değerinde 230’dan fazla platform, sistem, alt sistem ve malzeme ihraç etme başarısına ulaştı. Bu başarının etkin ve sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir konudur. Sektörün ana hedefi, dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve en çok ihracat yapan 10 ülke arasına girmek olmalıdır. İhracat hacmindeki trend sürdürülebilir şekilde devam ettirilirse, önümüzdeki 5 yıl içinde bu hedefe ulaşmamız mümkün olacaktır.

Yüksek teknoloji ihracatının sağlayacağı kilogram başına katma değer tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye’nin öncelikleri arasında yer alıyor.

Özellikle ülkemizin güvenliği için kritik konumda bulunan savunma ve havacılık alanlarında yerlileşme hareketine seferberlik halinde devam edilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz.

SAHA İstanbul olarak da 1100 firmayla ana platform, alt sistem ve kritik bileşenleri milli olarak geliştirip üretmeye ve bunları ihraç etme çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bu maksatla kurulan teknik komiteler bünyesinde 6 UR-GE Projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar 76 firmamızın ürünlerine yurt dışında talep oluşturulmasına ve rekabetçiliğini artırması noktasında destek verdik. 2022’de 250'den fazla yabancı firmanın katıldığı ve bu yıl 22-26 Ekim tarihlerinde yapacağımız SAHA EXPO 2024 fuarımızla da yerli üreticinin yabancı firmalarla, askeri ve sivil alım heyetleri ile buluşmalarını sağlamaya devam edeceğiz.

Üyelerimizin de geliştirdiği projeler sayesinde yerlileştirilmesi tamamlanan yüzlerce ürün, TSK envanterine girdi ve girmeye devam ediyor. Türkiye’nin millileşme hamlesini destekleyecek birçok proje de geliştirilmeye devam ediyor. Yerlilik oranımız %75’e çıkarken, bu gelişimi temele yayarak gelişimi hep birlikte göğüslüyoruz.

Önümüzdeki dönemde alt ana sistem ve bileşenler başta olmak üzere, yüksek oranda yerli olarak üretilmiş platformların teknolojik derinliğinin arttığı bir dönemi göreceğiz. Bu açıdan baktığımızda artık geldiğimiz noktayı daha ileriye taşıyacak sağlıklı bir sürdürebilir yapı oluşturmamız gerekiyor. Bu noktada SAHA İstanbul’a düşen görev de giderek artıyor.

Kararlılıkla attığımız adımlar, yüksek teknoloji ve savunma sanayi yatırımları, ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının yetiştirilmesi için verdiğimiz emekler, geleceğimizin garantisidir.

Hepimiz biliyoruz ki; birlik olduğumuzda önümüzü kesmek isteyenlerin gücü bize yetmeyecektir. İleri teknoloji üretebilen, savunma sanayinde bağımsız, dünyada sesini daha güçlü çıkaran bir Türkiye artık hayal değil gerçek.

Yüksek teknolojinin hâkim olduğu savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında bir araya getiren SAHA İstanbul olarak bizler de oldukça yoğun bir yıl yaşadık. Geçtiğimiz iki yıl bizim için; dijitalleşme, kurumsallaşma ve üye deneyim süreçlerine ağırlık verdiğimiz, yeniliklerin yaşandığı, kendi hedeflerimiz doğrultusunda önemli başarılara imza attığımız, ülkemizin zor zamanlarında SAHA İstanbul’un “Birlikte daha güçlüyüz” mottosunu sanayicilerimizle birlikte başarıyla hayata geçirdiğimiz bir dönem oldu.

Havacılıkta, savunmada ve uzay teknolojilerinde yeni başarı hikâyeleri yazacağız. SAHA İstanbul olarak yeni projelerimizle, güçlü iş birliklerimizle, yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. SAHA İstanbul’u kurarken hedeflediğimiz millileştirme hedefinde emin adımlarla devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de Türkiye için çalışmaya, üretmeye, sanayicilerimizle birlikte Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayindeki başarılarında yer almaya devam edeceğiz.

Türkiye’ye milli hedefleri doğrultusunda, hak ettiği konuma ulaşıncaya kadar var gücümüzle ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

 

Hepinize saygılarımı sunarım.