Milli Uzay Endüstrisi Komitesi (MUEK)

SAHA İstanbul Uzay Komitesinin amacı; küme firmalarını uzay ve havacılık sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümelenme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama, üniversitelerimizin imkanlarından istifade etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, uzay projelerinde ihtiyaç duyulabilecek kritik malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet göstermektir.

 

Uzay Komitesinin Öncelikli Görevleri aşağıda olduğu gibidir.

  • Uzay Sistemlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan malzeme, cihaz, komponent ve sistemlerin üretimi için küme firmalarının sahip oldukları teknoloji, yetenek ve kapasitenin kullanılmasını sağlamak,
  • Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TUBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü gibi uzay sistemleri üzerine çalışan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde Uzay Yetenek İhtiyaçlarını belirlemek ve diğer Teknik Komiteler ile koordineli olarak bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışma yapmak,
  • Uydu fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasına yardımcı olmak amacıyla proje çalışmaları yapmak,
  • Uzay sektöründe faaliyet gösteren diğer paydaşlar (üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, yerli yabancı küme ve STK’lar) ile çalışmalar yaparak ülkemizde Uzay Teknolojisinin gelişimine katkı sunmak,
  • Sektörün gelişimine yönelik mevcut durum analizi ve gelecek projeksiyonunun hazırlanmasına katkı sağlamak,
  • Uzay teknolojisi üzerinde çalışan ve/veya uzay çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşların SAHA İstanbul üyesi firmaların imkân ve kabiliyetlerinden, SAHA İstanbul üyesi firmaların da söz konusu kurum ve kuruluşların çalışmalarından haberdar olmaları ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla belirli periyotlarda eş güdüm toplantıları düzenlenmek,
  • Sektörün yerlilik oranının artırılması ve uluslararası rekabette üst düzeye taşınmasına yönelik olarak uzay ve havacılık alanında teknolojik ve sektöre yönelik etkinliklerin artırılmasına katkı sağlamaktır.