YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL

Prof.
Dr. Ahmet YOZGATLIGİL

1975 yılında doğan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirmiş, doktorasını ise 2005 yılında ABD’de Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında tamamlamıştır. Çalışmalarını ABD’de University of Maryland’de öğretim üyesi ve National Institute of Standars and Technology (NIST) araştırmacı olarak devam etmiştir. 2007 yılında öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ne katılmıştır. 2014’te Doçent, 2019’da ise Profesör ünvanını almıştır. Amerika’da NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory’de, Japonya’da JAMIC’te (Japan Microgravity Center) ve Fransa’da CNRS’te misafir araştırmacı olarak motor teknolojileri ve yanma üzerine çalışmalar yürütmüştür. Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 2016-2020 yılları arasında ODTÜ’de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde (İBG) Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi’nde ve TÜBİTAK UZAY’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.  Nisan 2020’den beri TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir, aynı zamanda Kasım 2021’den bu yana TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlığını yürütmektedir. Yozgatlıgil ayrıca merkezi Brüksel’de bulunan 47 üye ülkeli EUREKA ağının başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Yozgatlıgil’in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.