URGE PROJELERİ

Firmalarımızın ürünlerine yurt dışından talep oluşturulmasına devlet desteğinin sağlanması Firmalarımızın Uluslararası Alanda Rekabetçiliğinin Gelişmesi ve Gerekli Kalifikasyon Düzeyine Erişmeleri için Devlet Desteğinin Sağlaması

SAHA İstanbul bünyesinde 2017 yılında başlatılan iki adet URGE Projesi faaliyetine devam etmektedir.

  • SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi URGE Projesi 1 (13 firma)
  • SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi URGE Projesi 2 (15 firma)

Yeni dönemde Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Komitesi bünyesinde iki adet URGE Projesi hayata geçirilmiş olup toplamda 44 firma projede yer almaktadır.

  • Metal Şekillendirme Sektörü URGE Projesi (28 firma)
  • Metal Dışı Sektörü URGE Projesi (16 firma)

Elektrik, Elektronik Komitesi kapsamında toplamda 62 firmanın katılım sağladığı iki adet URGE Projesi hayata geçirilmiştir.

  • Enerji ve Güç Sistemleri URGE Projesi (37 firma)
  • RF Haberleşme URGE Projesi (25 firma)

Dijital Dönüşüm HİSER Projesi (31 firma)

  • Makine ve Makine Ekipmanları komitesi kapsamında ise URGE projeleri hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Toplamda 22 firmanın başvurduğu projenin talep toplama çalışmaları aşaması sürdürülmektedir.