MİLLİ ERP GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

2021 yılı ilk çeyreğinde SAHA İstanbul tarafından başlatılan proje çerçevesinde başta savunma sanayi paydaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması, ardından ülkemiz endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kurumsal kaynak planlama programlarının millileştirilmesi hedeflenmektedir. Çevrimiçi toplantıların ilk gerçekleştirilmiş olup, konunun aciliyeti ve açık kaynak ekosistemi oluşturulması konularında fikir birliğine varılmıştır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK TÜSSİDE ve SAHA İstanbul öncülüğünde sektörümüzün önde gelen firmalarının katkıları ile taslak yol haritası belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Yol haritasının belirlenerek iş planı devreye alınacak ve projenin kamu desteği ile sürdürülmesi hedeflenmektedir.