EYDEP PROJESİ

SAHA İstanbul olarak “Firmaların yeteneklerini organize ederek sistem ve alt sistem üretebilen konsorsiyumlar yada üretim grupları oluşturmak” misyonundan yola çıkarak bir çok başarılı proje koordine edilmiştir. Bu sayede dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile, hem imal ettirecek kurumları hem de sanayicilerimizi milli üretim ve yazılıma yönlendirecek, devletimizin yerli sanayini geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir ekosistem kurulması hedeflenmektedir.