ENDÜSTRİNİN SİBER GÜVENLİĞİ

2020 yılı çalışmaları kapsamında SAHA İstanbul olarak yazılım komitesi yapay zekâ proje grubu ve siber güvenlik proje grubu ülkemizde üretim yapan firmaların üretim araçlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ankara Sanayi Odası ASOSEM model fabrika planlanan yol haritası çerçevesinde ziyaret edilmiş olup, Bursa ve İstanbul’da yer alan model fabrikaların da kapsam içine alınarak prototip çalışmaların başlatılması amaçlanmaktadır. Proje gruplarımız firmalarından oluşturulan çalışma grupları endüstrinin siber güvenliği konusunda çıktılarını komite üyeleri ile paylaşıp ortak hareket edilmesi hedeflenmektedir. 2021 yılı ilk yarısı sonunda çalışmaların projelendirilmesi planlanmaktadır.