ARELPOTKAM

ARELPOTKAM fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemeler alanında; Dünyada ve Türkiye’de araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetlerini artırarak, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek ve proje kültürünün oluşturulmasını sağlamak, bu bağlamda gerekli eğitimleri ve araştırmaları yapmak, bu alanda çalışan paydaşlarla işbirliğini geliştirmek ve kümelenmeler yaratarak disiplinler arası faaliyetlere hizmet etmektir.SAHA İstanbul ve AREL Üniversitesi işbirliği ile polimerler ve benzeri kimyasallar üzerinde araştırmalar yapılabilecek altyapının sağlandığı bir merkez İSTKA projesi olarak hayata geçirilmiştir.