SAVUNMADA YERLİLEŞMEYE ÇARPAN ETKİSİ

Bizim yürüttüğümüz projelerin dışında 404 firma aynı çatı altında birbirini tanıyor. Üretim yeteneklerinden haberdar oluyorlar.

SAVUNMA, havacılık ve uzay sanayinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla kurulan SAHA İstanbul, 4 yılda kamu-Üniversite-sanayi ekosisteminin buluşma noktası haline geldi. Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul, yarattığı ekosistem ile yerli ve milli üretime katkı sağlıyor.

Mili teknoloji hamlesine destek veren firmaların bir araya geldiği SAHA İstanbul, savunma, havacılık ve uzay endüstrisinde yerlilik oranlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. 404 üyesi ile Türkiye'nin en büyük kümelenmesi olan SAHA İstanbul, 4 yıl içinde başarıyla hayata geçirdiği kamu-Üniversite-sanayi ekosistemine entegre olan özel sektör firmalarının her geçen yıl artmasını sağlıyor. Firmaların sisteme dahil olabilmeli için bir yol haritası çizdiklerini belirten SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, gerekli durumlarda tedarikçi olabilecek firmaların, üretim kalitelerini uluslararası standartlara taşımalarına destek verdiklerini ifade ediyor. Savunma sanayine yönelik üretim yapabilecek potansiyele sahip sanayicileri, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayi alanlarında üretim yapan ana yükleniciler ve resmi kurumlar ile bir araya getirdiklerine dikkat çeken Keleş, SAHA İstanbul'un faaliyetlerini anlatmayı sürdürüyor:

"Ana yüklenici firmaları savunma sanayine yerli kaynak oluşturabilecek sanayicilerin ve KOBI'lerin potansiyelinden haberdar eden SAHA İstanbul, ana üretici firmaların taleplerini de üyesi olan tedarikçi firmalara ileterek, sektördeki yerli kaynakların çoğalmasına, savunma sanayinin millileşmesine katkı sağlıyor. Ana yüklenici firmalar ile tedarikçi olabilecek firmalar arasında oldukça sistematik bilgi akışı olması sağlandı. Dolayısıyla SAHA İstanbul ile birlikte ekosisteme dahil olan alt yüklenici sayısı da her geçen gün artıyor."

SAHA İstanbul'un faaliyet gösterdiği alanlar ileri teknolojinin kullanıldığı, geliştirildiği Ar-Ge çalışmalarının hayati önem taşıdığı sektörler. Ilhami Keleş, Ar-Ge çalışmalarını destekleyerek zaman zaman sektördeki ihtiyaçlar konusunda firmalara rehberlik yaptıklarını ifade ediyor. Milli kritik ürünlerin ülke içerisinde üretilebilir hale getirilmesi için teknoloji kazanımı konusunda yönlendirme ve destekler sunduklarını belirten Keleş, söyle devam ediyor:

"Bizim yürüttüğümüz projelerin dışında 404 firma aynı çatı altında birbirini tanıyor. Üretim yeteneklerinden haberdar oluyorlar. Çözümünü yurtdışında aradıkları üretim çözümlerinin aslında yanı başinda bir firmada olduğunu keşfediyorlar. Ana yüklenici firmalarımız tedarikçi firmalarımızı tanıyor. Tedarikçi firmalarımız, üretim yaparken çok ciddi sertifikasyon sorumluluğu getiren konuları nasıl çözeceklerini ve ana yüklenici firmalarımızla iş yapmayı öğreniyor."

İLHAMİ KELEŞ SAHA İstanbul Genel Sekreteri