SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın Defence Turk Dergisi ile Yaptığı Söyleşi

Defence Turk: SAHA EXPO’nun gelecek misyonunda en önemli/ öne çıkan hedefleri nelerdir?

Haluk Bayraktar: Türkiye’nin en büyük kümelenmesi olarak SAHA EXPO Fuarı’nı gerçekleştirmekteki öncelikli hedefimiz; ülkemizdeki savunma ve havacılık sanayii üretim potansiyelini ve yeteneklerini hem ülkemizdeki hem de dünyadaki profesyonellere sunmak ve ortak iş birliklerinin geliştirilmesini sağlamak. SAHA EXPO bu alanda düzenlenen diğer fuarlardan farklı olarak etkin bir tanıtım ve iş birliği platformu. 9 Kasım’da açılışını yaptığımız SAHA EXPO, dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayii fuarı olma özelliğini taşıyor. Bu hem SAHA İstanbul hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı. Savunma, havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren, yüksek teknoloji üretim potansiyeline sahip farklı büyüklüklerde yüzlerce firmanın Ar-Ge merkezlerinin ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilen SAHA EXPO Sanal Fuarı aynı zamanda Türk savunma sanayiinin gücünü sanal dünyaya da taşıyan ilk fuar. Küresel bir marka olması hedefiyle gerçekleştirilen sanal fuar ile biz de birçok şeyi ilk defa tecrübe ediyoruz. Oldukça olumlu geri bildirimler alıyoruz. Geri bildirimler doğrultusunda yapılacak çalışmalar ile bu alanda da bir dünya markası ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Fuarlarımıza yurt dışından profesyonellerin gösterdiği ilgi de her geçen yıl artmaya devam ediyor. SAHA EXPO Fuarlarının ülkemizdeki savunma ve havacılık sanayii ihracatında önemli etkinliklerden biri haline gelmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 yıldır başarıyla sürdürülen Milli Teknoloji Hamlesi’ne en büyük desteği veren SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO, Türkiye’de savunma sanayiinde faaliyet gösteren farklı büyüklüklerde firmaların bir araya gelmesini sağlayarak yerlileştirme çalışmalarına da önemli katkı sağlıyor. Bu katkının katlanarak devam etmesi de öncelikli hedeflerimiz arasında.

Defence Turk: Özellikle Türk savunma, havacılık ve uzay sanayiinin geliştirilmesine yönelik yeni fuar/etkinlikler planlarınız arasında bulunuyor mu?

Haluk Bayraktar: SAHA EXPO Fuarı, artık hem sanal hem de fiziki olarak gerçekleştirilecek. 9 Kasım’da açılan dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayii fuarı olma özelliğini taşıyan SAHA EXPO, 9 Nisan 2021 tarihine kadar açık kalacak. SAHA EXPO Fuarı fiziki olarak da 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 5, 6 ve 7. Salonlarda gerçekleştirilecek. Bu fuarlar her yıl büyümeye devam edecek. SAHA İstanbul olarak savunma, havacılık ve uzay sanayiine yönelik yeni fuarlar organize etmek yerine SAHA EXPO fuarlarımızı çok daha fazla katılımcı ile çok daha büyük ve hem ülkemiz hem de sektörümüz adına çok daha verimli etkinliklere dönüştürmek için çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Defence Turk: Faaliyet alanlarınız içerisinde Türk savunma, havacılık ve uzay sanayii ile “ortak” paydada buluşabilecek başka ülke savunma sanayii bulunuyor mu? Aday ülkeler var mı?

Haluk Bayraktar: SAHA İstanbul yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında da tanıtım çalışmaları yapıyor, iş birlikleri geliştiriyor. Farklı ülkelerden iş birliği teklifleri de alıyoruz. Gelen teklifler arasında ülkemiz ve üye firmalarımız için en faydalı olacakları değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Ağustos ayında Türkiye’nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul ve Ukrayna Havacılık Kümelenmesi “UKRAVIAPROM” arasında karşılıklı iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma; iki kümelenme üyelerinin birlikte projeler geliştirmesinin ve hayata geçirmesinin yolunu açıyor. İki büyük kümelenmede yer alan Türk ve Ukraynalı şirketler ortak çalışma grupları oluşturabilecek, endüstriyel ve teknolojik sorunlara çözüm geliştirmek için ortaklaşa iş birliği yapacaklar. Şu anda belirlenmiş ülkeler yok ancak gelecek dönemde Ukrayna gibi ülkemize yararlı olabileceğine inandığımız farklı ülkelerden kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabiliriz.

Defence Turk: SAHA EXPO’nun geleceğinde diğer ülkelerde de fuar ve etkinlik organize etme niyeti mevcut mu? Diğer fuar ve etkinliklere kıyasla SAHA EXPO’nun öne çıkan eğilimleri neler? Haluk Bayraktar: SAHA EXPO Sanal Fuarı için sınırları ortadan kaldırdı diyebiliriz. Dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayii fuarı SAHA EXPO, tamamen yerli ve milli bir yazılım ile Türkiye merkezli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca dünyanın her yerinden 7 gün, 24 saat ziyaret etmek mümkün. Dünyada bir ilk olan SAHA EXPO Sanal Fuarı, küresel bir marka olma yolunda geliştirilmeye devam edecek ve merkezi hep Türkiye olacak. 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz SAHA EXPO da ülkemizde düzenlenmeye devam edecek. SAHA İstanbul olarak bu etkinlikleri organize etmekteki öncelikli hedefimiz Türkiye’nin üretim potansiyelini, yeteneklerini hem ülkemizdeki hem de uluslararası alandaki profesyonellere göstermek ve birbirinden farklı büyüklüklerdeki firmalar arasında iş birlikleri inşa edilmesine yönelik bir zemin oluşturmak. Dünyanın pek çok ülkesinde savunma ve havacılık sektöründe fuarlar düzenleniyor ancak bu fuarlarda ağırlıklı olarak ana platform üreticilerinin geliştirdikleri en yeni platformları görüyoruz. Yerli ve milli savunma ve havacılık sanayiinin iş birliği ve tanıtım platformu olan SAHA EXPO, ortak yatırım, teknoloji transferi ve iş birliği olanaklarının konuşulduğu bir platform olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Defence Turk: SAHA EXPO, fuar/etkinlik bağlamında kendini geliştirmek isteyen, bu alanda kariyer hedefi olan gençlere ne gibi önerilerde bulunuyor?

Haluk Bayraktar: SAHA EXPO, Türkiye’nin en büyük ana platform üreticilerinin, alt sistem üreticilerinin, tedarikçilerin, Ar-Ge merkezlerinin, üniversitelerin, basın kuruluşlarının kısaca sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir fuar. SAHA EXPO’da hedef; katılımcı firmaların hem kendi aralarında hem de yurt içinden ve yurt dışından stantlarını ziyaret edenlerle iş toplantıları yapabilmesi, yeni projeler ve iş birlikleri geliştirebilmesi. Savunma ve havacılık sektöründe bir kariyer hedefleyen gençler SAHA EXPO Fuarı’nı ziyaret ederek sektördeki firmaları yakından tanıyabilir, profesyonellerle aracı olmadan direkt olarak iletişim kurabilir, bilgi alabilir hatta kariyer planları çerçevesinde staj ve iş başvurularında bulunabilirler. Gençler dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayii fuarının Türkiye’de yapılıyor olmasının sunduğu imkânlardan yararlansınlar. Tüm imkânlar 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilecek SAHA EXPO Fuarı için de geçerli olacak. Gençler bu fuarları ziyaret etsinler ve merak ettikleri şeyleri sormaktan, görüşme talep etmekten çekinmesinler.

Defence Turk: SAHA İstanbul’un yeni girişim ve start-up’lara yönelik bir politikası bulunuyor mu?

Haluk Bayraktar: SAHA İstanbul olarak yeni girişimler ve start-up’lara oldukça destekleyici bir yaklaşımımız var. Savunma, havacılık ve uzay sanayii yüksek teknolojinin hakim olduğu sektörler. Bu sektörlere yönelik üretim yapmak veya hizmet sunmak hedefiyle yola çıkan start-up’ların büyük çoğunluğu genç girişimciler tarafından kuruluyor. Bizler, ülkemiz için koyduğumuz hedefler çerçevesinde, hem sektöre kazandırılacak yeni firmaların hem de bu sektörde faaliyet göstermek isteyen gençlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Sektördeki oyuncular ne kadar artarsa millileşme yolunda yerli kaynaklarımız da o ölçüde genişler. Gençler ise bu sektörün geleceği demek. Yeni kurulan start-up’lar arasında oldukça yaratıcı fikirlere rastlıyoruz ve bu durum bizleri geleceğe dair çok daha umutlu kılıyor. SAHA İstanbul sizlerin de bildiği gibi ticari bir kuruluş değil. Bizler start-up’lara sektörün içinde daha kısa sürede entegre olabilmelerini sağlayacak network desteğinde bulunuyor ve olabildiğince yollarını açmaya çalışıyoruz. Hatta bazen ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmelerde de bulunabiliyoruz. Gelecek yıl İFM’de gerçekleştireceğimiz SAHA EXPO Fuarı’nda start-up’lara kendilerini tanıtabilecekleri, ürünlerini anlatabilecekleri özel sunum alanları oluşturacağız, profesyonellerle bir araya gelmelerini sağlayacağız.

Defence Turk: Savunma sanayii alanında “sanal fuar” gibi ilkleri görmeye devam edecek miyiz? Sanal fuar pandemi süreci sonrasında da devam edecek mi?

Haluk Bayraktar: SAHA EXPO Sanal Fuarı aslında bizlerin pandemi öncesinde de hazırlıklarına başladığımız ve gelecek yıllarda hayata geçirmeyi planladığımız bir projeydi. Ancak pandemi bu süreci hızlandırmış oldu. Bu yıl fiziki fuarımızın hemen ardından sanal fuarı başlatacaktık. Ancak pandemi koşulları çerçevesinde sizlerin de bildiği gibi İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bir genelge ile etkinliklerin yapılmaması kararlaştırıldı. Biz de fiziki olarak gerçekleştireceğimiz SAHA EXPO Fuarı’nı 10-13 Kasım 2021 tarihine erteledik. SAHA EXPO bu tarihler arasında İstanbul Fuar Merkezi 5, 6 ve 7. Salonlarda gerçekleştirilecek. Sanal Fuar ise 9 Kasım tarihinde başladı ve 9 Nisan 2021 tarihine kadar açık olacak. Sanal fuar sadece pandemi sürecinde ihtiyaçları karşılamak üzere organize edilmiş geçici bir etkinlik değil. Dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayii fuarı. Tüm dünyadaki sektörler pandemi ile birlikte çok hızlı bir dijitalleşme süreci yaşadı ve pandemi sonrasında da kurulan bu dijital düzen, bazı değişikliklerle devam edecek. Dijitalleşme ile sınırların kalktığı bir dünyada artık sanal fuarlar da hayatımızın bir parçası oldu. Tüm dünyadan profesyonellerin buluştuğu bir platform olan SAHA EXPO Sanal Fuarı pandemi sonrasında da yapılmaya devam edecek.

Defence Turk: SAHA Akademi, akademik kadrosu ve eğitim konuları ile çok başarılı. İleride SAHA’nın üniversite vb. yapılar kurması planlanıyor mu?

Haluk Bayraktar: SAHA Akademi tarafından hayata geçirilen, savunma, havacılık ve uzay sanayiine özel hazırlanan 2. Yöneticilik Gelişim Programı (SAHA MBA) uluslararası kaliteye sahip içeriği, seçkin eğitmen kadrosuyla dünyanın en iddialı MBA programları arasında yer almaya aday bir program. SAHA MBA, Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu 15 üniversitenin MBA programları incelenerek hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Wharton Business School’dan Prof. Dr. Michael Useem, University of Chicago’dan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek, THY Dijital İnovasyon Direktörü Serdar Gürbüz’ün eğitmenler arasında yer aldığı ve benim de içerisinde bulunduğum SAHA MBA Programı sektörden büyük ilgi gördü. İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 şehirde gerçekleştirilen programa, eğitim kalitesindeki standartların korunması adına belirli sayıda öğrenci kabul edilebildi. Önümüzdeki yıllarda SAHA MBA programı, dünyanın sayılı MBA programları arasında yerini alacak ve katılımcılar belli kriterler çerçevesinde değerlendirilerek seçilecek. Programın uygulama alanlarının genişletilmesi söz konusu olabilir ancak şu aşamada bir üniversite kurmak gelecek planlarımız arasında yer almıyor.