MİLLİ CNC SİSTEMİNİN SANAYİMİZDEKİ ÖNEMİ VE EKONOMİYE KATKISI NEDİR?

Manuel, vasıflı operatör gerektiren makinelere oranla oldukça hassas, karmaşık işlemleri yapabilme kabiliyetine sahiptir ve üretimde süreklilik sağlar. Savunma Sanayisinin sürekli ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman eksiğini azaltarak ve üretim maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlar. Yurtdışı rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayarak milli ekonomiye destek olur.

Akıllı makinelerin beyin ve sinir sistemi olarak nitelendirilen, makine teknolojisinin ana kalemi CNC kontrol ünitesi ve tahrik sistemleri hem dışa bağımlılığı azaltmak hem de cari açığı kapatmada makine sektörü için kritik bir gelişmedir. Üretimde yenilikçi yaklaşımların ve çağdaş teknolojilerin kullanılarak dijital dönüşüm kavramıyla yeni nesil CNC kontrol ünitelerinin tamamen yerli imkanlarla üretilmesi milli Savunma Sanayisinde ihtiyaç olan açığı kapatacaktır.

Bu sayede, Türkiye'nin CNC makine ve robot sektöründe ihtiyaç duyulan yerli servo sistemler, yüksek hassasiyetli tahrik sistemleri, yataklama elemanları, spindle ve sürücüleri, robot kontrol üniteleri gibi birçok alanda gelişmelere de kapı açılacaktır.