SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 

Misyon: Uygulamalı özgün program tasarımları ve ileri düzeyde eğitim-öğretim teknikleriyle yarının öncü bireylerini yetiştiren, araştırma odaklı lisansüstü programlarla savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere temel mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren; bilime, yerel ve küresel düzeyde topluma katkı sağlayan, temel değerlere bağlı, girişimci bir üniversitedir.

Vizyon: Kökleri coğrafyanın tarihi, ahlaki ve ilmi mirasına, dalları ise çağdaş bilimsel gelişmelerin ortaya çıktığı ufuklara uzanan; personeli, öğrencileri, mezunları ve paydaşlarıyla yükseköğretim alanına yeni yöntemler kazandırmayı, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek, evrensel bilgiye katkı sunmayı; Üniversite sanayi işbirliğinde  yeni yaklaşımlar  ortaya koyarak bilgiyi ürüne dönüştürmeyi ve  akademik birikimi sektöre aktarmayı amaç  edinen, küresel ölçekte öncü üniversiteler arasına girmektir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve anabilim dalları tamamen savunma sanayii sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, nitelikli eleman ve araştırmacı yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TUBİTAK UZAY ve TUSAŞ-TAİ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş ve müfredat içerikleri ve program tasarımı süreci söz konusu kuruluşlarla tasarlanmaya devam etmektedir.