SANKO ÜNİVERSİTESİ

Sani Konukoğlu Vakfı tarafından, 2013 yılında sağlık temalı bir üniversite olarak kurulan SANKO
Üniversitesi,gerek teknolojik, gerekse fiziki altyapısıyla, deneyimli Ve dinamik bir ekibin sağladığı eğitimle
sağlıkprofesyonellerini SANKO farkıyla yetiştirmeyi hedeflemektedir.2014 yılında eğitim faaliyetlerine
başlayanSANKO Üniversitesinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 2 yerleşkede ön lisans, lisans
velisansüstü düzeylerde eğitim verilmektedir. Lisans düzeyinde, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri
Fakültesibulunmakta olup, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon,Hemşirelik Bölümleri yer almaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, günümüzün teknolojik
gelişmelerine uyum sağlayan, bu gelişmeleri tıp ve diğer disiplinler ile başarılı bir şekilde harmanlayan,
araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısındaki öğrencilere lisansüstü eğitim vererek, toplumun
yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde
2015 yılında açılan Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans programı ve multidisipliner bir program olan Moleküler Tıp
Tezli Yüksek Lisans programına, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli
Yüksek Lisans programı, Türkiyedeki Vakıf Üniversitelerinde ilk ve tek olan Biyoistatistik Doktora programı ile
fen bilimleri alanında Türkiyede bir ilk olarak disiplinlerarası nitelikte Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Tezli
Yüksek Lisans programı eklenmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans
programı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise Anatomi Doktora programı, Beslenme ve Diyetetik Tezli
Yüksek Lisans programı ve Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans programı açılarak öğrenci alımına
başlanmıştır.2019-2020 eğitim-öğretim yılında eğitim hizmeti vermeye başlayan Ön lisans düzeyindeki Sağlık
Hizmetleri MeslekYüksekokulunda, Ameliyathane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Tıbbi
Görüntüleme Teknikleriadlarında dört program bulunmaktadır.