MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Vizyon
Eğitim ve araştırmadaki öncülüğüyle toplumsal gelişime yön veren uluslararası bir üniversite olmak.

 

Misyon
Marmara Üniversitesi köklü geçmişinden gelen deneyimi ile toplumsal değerleri ön planda tutarak tüm paydaşları için bilim, kültür, sanat ve sporda değer üreten, yaşam boyu öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği hedefleyen, çok dilli eğitimiyle öncü, uluslararası ve çağdaş bir üniversitedir.

 

İlke ve Değerlerimiz
 • Akademik Özgürlük
 • Atatürk
 • İlkelerine Bağlılık
 • Çözüm Odaklılık
 • Eleştirel Düşünce
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Evrensellik
 • Farklılıklara Saygı
 • Güvenilirlik
 • Liyakat
 • Paydaş Odaklılık
 • Sürdürülebilirlik Bilinci
 • ile Hareket Etme
 • Temel Hak ve Özgürlüklere Saygı
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık