İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

İTÜ, Türkiye’de mühendislik ve mimarlık eğitiminin beşiği olan dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden biridir. 13 fakültede 39 lisans programı ve 6 enstitüde yüksek lisans ve doktora programı devam etmekte; birçoğu alanında ilk ya da tek niteliği taşımaktadır. Bilimde ve teknolojide öncü rol üstlenerek 2,5 asırlık tarihinde çok sayıda ilke ve teke imza atan üniversitemiz, sanatta ve sporda da ulusal ve uluslararası onlarca başarının adresi olmuştur. Her zaman önceliğimiz “araştırma üniversitesi” niteliğinin geliştirilmesidir.

İTÜ, 360 laboratuvar ve 13 araştırma merkezinin sağladığı olanaklar ile Ar-Ge çalışmalarında ülkemizin en ayrıcalıklı üniversitesidir. Gerek fakülte ve enstitülerde gerekse ARI Teknokent bünyesinde başta bilişim, otomotiv ve enerji olmak üzere farklı alanlarda yüzlerce araştırma projesi yürütülmektedir. Sadece ARI Teknokent bünyesinde devam eden Ar-Ge projelerinin sayısı 200 civarıdır. Yerli girişimciliğin desteklenmesi de son yıllarda özellikle ağırlık verilen konular arasında olup; İTÜ Çekirdek, İTÜ GATE, İTÜ NOVA TTO yapılanmaları sayesinde hem öğrencilerin hem akademisyenlerin hem de araştırmacıların fikirlerini ürüne dönüştürebilmesi sağlanmakta; ulusal-uluslararası pazarlara ulaşmalarının yolu açılmaktadır. Stratejik yönetim, sürekli iyileştirme ve kalite kavramlarını içselleştiren İTÜ, eğitim programlarında bu doğrultuda attığı adımlar sayesinde dünya çapında en fazla ABET Akreditasyonu alan üniversite olmuştur.

Sürekli iyileştirme-geliştirme anlayışının yeni bir adımı olarak İTÜ Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi hem eğitimde hem de Ar-Ge çalışmalarında daha başarılı sonuçların alınmasına zemin hazırlayacaktır. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetim anlayışları incelendiğinde, kurumsal gerçeklere ve hedeflere uygun bütüncül bir bakış açısıyla kalite yönetimi yapılmasının önemi açıktır. Bu bakış açısının, 250. yaşına ilerleyen üniversitemizin kurumsallığı adına da önemli bir gelişme sağlayacağına inanılmaktadır.