FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ


Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve paydaş memnuniyeti konularında ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını gözeten, sürekli iyileştirme ve gözden geçirme anlayışına bağlı sürdürülebilir bir kalite politikasını esas alır. Kalite sistemimizin ana hedefleri

1. Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda

  • Eğitim-Öğretim
  • İnsan Kaynakları
  • Doğal ve Sosyal Çevre
  • Araştırma-Geliştirme
  • İç ve dış paydaş memnuniyeti konularında analiz ve ölçümlere bağlı olarak, kalite standartları çerçevesinde sürdürülebilir gelişim ve iyileştirmeler yapmak;

2. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, insan ve toplum odaklı yeni yaklaşım ve uygulamaların takip edilerek, ilgili süreçlere aktarılmasını ve izlenmesini güvence altına almak olarak belirlenmiştir.