Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Azerbaycan'da teknik eğitimin temeli ilk olarak Kasım 1887'de Bakü Şehir Duması tarafından Bakü'de bir teknik okul kurulmasıyla atıldı. Başlangıçta bu okul, Mekanik Bölümü'nde 50, İnşaat Bölümü'nde 55 öğrenciden oluşan bir mezuniyete sahipti. 1916'da okulda 494 öğrenci okuyordu. Bunların sadece 20'si Azerbaycanlı öğrencilerdi. 1918 yılında alınan karara göre okula Politeknik adı verilmiştir. 188 öğrencinin bulunduğu eğitim kurumunda Petrol Sanayi, Elektromekanik ve İnşaat-Mimarlık bölümleri faaliyet gösteriyordu. O dönemde Azerbaycan'da yüksek öğrenim görmüş 62 kişiden 12'si mühendisti.

14 Kasım 1920'de Azerbaycan Devrimci Komitesi Başkanı Neriman Nerimanov'un kararnamesiyle, yüksek teknik uzmanlar yetiştiren Bakü Politeknik Enstitüsü, Petrol Endüstrisi bölümlerini içeren Bakü Politeknik Okulu temelinde kuruldu. , Mimarlık-İnşaat ve Elektromekanik. Bu enstitü bünyesinde Petrol Sanayii, Elektromekanik, İnşaat Mühendisliği, Ziraat ve Ekonomi fakülteleri olmak üzere beş fakülte görev yapmıştır.

Bakü Politeknik Enstitüsü 1923'ten beri Azerbaycan Petrol Enstitüsü, Kasım 1943'ten beri Azerbaycan Sanayi Enstitüsü olarak anılmaktadır. İkincisi, Mimarlık ve İnşaat, Petromekanik, Enerji, Petrol Madenciliği, Demiryolu ve Mühendislik ve Ekonomi Fakültelerini içeriyordu.

Azerbaycan Sanayi Enstitüsü'nde başta petrol sektörü olmak üzere mühendislerin yetiştirilmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal ekonominin tüm sektörlerinin restorasyonu ve geliştirilmesinin önemi, yeni sanayi işletmelerinin açılmasının önemi, mühendis yetiştirme ihtiyacı çeşitli alanlarda ve Azerbaycan'da belirli bir entelektüel ve teknik potansiyelin varlığı, Azerbaycan Politeknik Enstitüsü'nün yeniden kurulmasına izin verdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin teknik eğitim alanında önde gelen üniversitelerinden biri olan Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AzTÜ), 1950 yılında ülkemizin başkenti Bakü'de Azerbaycan Politeknik Enstitüsü adı altında 4 fakülte ile kurulmuştur.

1950-1955 yıllarında üniversitenin fakülteleri farklı adreslerde bulunan binalarda faaliyet göstermiştir. 1955 yılından itibaren üniversite tüm fakülteleri kapsayacak şekilde şimdiki binasına taşınmıştır. Batı ve Doğu mimarisinin en güzel üsluplarını bir araya getiren üniversitenin güzel binasında, öğrencilerin derin bilgi edinmeleri için her türlü ortam yaratılmıştır.

1975 yılında Azerbaycan'da üniversite temelinde iki yeni yüksek teknik okul, Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi ve Gence Teknoloji Enstitüsü kuruldu.

1978'den itibaren AzTU'da SSCB'nin çeşitli cumhuriyetleri ile bazı Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri için kitlesel uzmanlık eğitimi başlatıldı. O dönemde üniversitede 12 binden fazla yabancı öğrenci okudu. Farklı zamanlarda 40'tan fazla yabancı ülkenin vatandaşları üniversitede okudu ve şu anda orada okuyor. 1983 yılında üniversite, öğretim-yöntemsel ve bilimsel-teknik alanlardaki başarılarından dolayı SSCB Yüksek ve Orta Öğretim Bakanlığı'nın geçici bayrağını ve birinci sınıf para ödülünü aldı.

1991 yılından itibaren üniversitenin adı Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AzTÜ) olmuştur. Üniversite şu anda makine mühendisliği, metalurji, bilişim ve bilgisayar teknolojileri, elektrik mühendisliği, telekomünikasyon, ulaşım, mühendislik işletmesi ve diğer alanlar dahil olmak üzere 38 uzmanlık alanında lisans derecesi ve 100'den fazla uzmanlık alanında yüksek lisans derecesi hazırlamaktadır.

Üniversitenin Ulaştırma ve lojistik, Enerji ve otomasyon, Metalurji ve malzeme bilimi, Makine mühendisliği ve robotik, Bilgi ve telekomünikasyon teknolojileri, Ekonomi ve yönetim, Özel ekipman ve teknoloji fakülteleri bulunmaktadır.

Üniversitenin bilimsel başarıları Scientific work ve Mechanical science adlı bilimsel ve teknik dergilerde yayınlanmaktadır. 500.000'den fazla kitabın bulunduğu üniversite kütüphanesi ve okuma salonları, 400'den fazla kişisel bilgisayarın bulunduğu 20 eğitim ve multimedya odası ve özel laboratuvarlar öğrenci ve çalışanlara hizmet vermektedir.

Üniversite, BM, UNESCO, TRACECA ve diğer uluslararası kuruluşların ilgili yapılarının yanı sıra birçok yabancı ülkenin tanınmış üniversiteleri ile yakın işbirliği içindedir. Bologna sürecinin belirlediği kredi sistemine göre müfredata dayalı olarak, üniversitenin modern ekipmanlarla donatılmış oditoryum ve laboratuvarlarında, modern bilim ve teknolojinin sorunlarını çözebilen 9.000'den fazla öğrenci, lisans ve 600 lisansüstü düzeyde eğitim görmektedir. . Üniversite, ülkemizin ekonomik sorunlarının ve sosyal yaşamının çözümüne aktif olarak katılmaktadır.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi mezunları dünyanın birçok ülkesinde çeşitli sanayi dallarının gelişmesinde büyük hizmetler vermektedir. Fabrikaları, bakanlıkları, büyük sanayi komplekslerini, Devlet Komitelerini, büyük işletmeleri başarıyla yönetiyorlar. Üniversitemizin bir mezunu 1982-1988 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkanlığını yapmış, 2 mezunu Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı, 5 mezunu ise 1. Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.