Türkiye’nin İlk Milli Havacılık ve Uzay Endüstrisi Çalıştayı Gerçekleşti

 

Türkiye’nin İlk Milli Havacılık ve Uzay Endüstrisi Çalıştayı Gerçekleşti

SAHA İstanbul tarafından kurulan ve Türkiye’yi Uluslararası Havacılık Kalite Grubu’nda (IAQG) Bölgesel Yönetim Yapısı (RMS) olarak temsil eden Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi’nin (SAHA MİHENK) ilk çalıştayı Teknopark Ankara’da gerçekleşti. 300’den fazla sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda; Milli havacılık endüstrisinin mevcut durumu, üretim ve tedarikte kalite süreçleri, kalite ve sertifikasyon düzenlemelerinin önemi gibi konular ele alındı.

SAHA İstanbul tarafından, dünya havacılık sektöründe kalite standartlarının belirlenmesinde otorite olarak görev yapan “Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG – International Aerospace Quality Group) ve Avrupa Havacılık Kalite Grubu (EAQG – European Aerospace Quality Group) ile koordineli olarak, ülkenin havacılık endüstrisini oluşturan büyük firmaların temsilcilerinin katılımı ve destekleri ile kurulan SAHA MİHENK Komitesi’nin İlk Çalıştayı’nda küresel ve yerel tedarik süreçlerine entegrasyonda kilit rol oynayan AS 9100 sertifikasının önemi ve yerlileştirilmesi konuları derinlemesine ele alındı.  Savunma sanayiinin lider kuruluşlarının yöneticilerinin panelist olduğu çalıştay, paydaş kurumlar olan T.C. Millî Savunma Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜRKAK, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Standartları Enstitüsü’nün katılımıyla gerçekleşti.

 

 

 

“Dokümantasyon ve sertifikasyon, sektörlerimiz için kritik öneme sahip”

TEI olarak etkinliğin sponsoru olmaktan ve MİHENK’in başkanlığını yürütmekten gurur duyduklarını dile getiren TEI TUSAŞ Motor Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, “Ülkemizin geleceği yüksek teknolojiden geçiyor. Yüksek teknolojinin ülkemizdeki öncü sektörlerinden havacılık ve savunma ekosistemi için sistemin en önemli parçalarından olan sertifikasyon konusunu hep beraber ilerletiyoruz. Dokümantasyon ve sertifikasyon, sektörlerimiz için kritik öneme sahip” diye konuştu.

“Türk Loydu tarafından sertifikalandırılan ilk firma Roketsan oldu”

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, “Bu kapsamda Türk Akreditasyon Kurumumuz da sertifikasyon süreçleri için yetkili akreditasyon organı, Türk Loydu firmamız da yetkili sertifikasyon organı olarak Uluslararası Havacılık Kalite Grubu tarafından akredite edildi. Diğer bir ifade ile daha önceden yurt dışındaki kurumlar tarafından yürütülen AS 9100 serisi sertifikasyon süreçleri yerlileştirilerek, Türk firmalarının yerli denetçiler tarafından denetlenmesinin ve sertifika süreçlerinin daha uygun koşullarda yerli kurumlar tarafından yürütülmesinin önü açıldı. Bu kapsamda da Roketsan yerli denetçiler tarafından denetlenen ve yerli sertifikasyon kuruluşumuz Türk Loydu tarafından sertifikalandırılan ilk firmamız oldu” dedi.

 

 

Çalışmalar 2019 yılında uluslararası boyuta taşınmıştı

1100’den fazla üye firması, 29 üniversitesi, TÜBİTAK, Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Akreditasyon Kurumu gibi kurum/kuruluşların iş birliği ile Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ülkemizde üretilmeyeni üretmek, milli ve yerli teknolojiler geliştirmek ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerindeki ihracat gayretlerini desteklemek maksadıyla hayata geçirdiği 11 teknik komiteden biri olan SAHA MİHENK, yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki yıl gibi kısa bir sürede, 2019 yılında dünyada havacılık endüstrisi alanında kalite standartlarını belirleyen, kuralları koyan, sertifikasyon süreçlerini yöneten ve denetleyen Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG)’nin Avrupa Bölgesine (EAQG) 11. üye olarak dahil oldu. Böylelikle SAHA MİHENK bu alandaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşıdı ve ülkemizi bu platformda temsil etmeye başladı.

Türkiye’de Industry Controlled Other Party (ICOP) yapısının oluşturulması ve Ulusal Akreditasyon Kuruluşlarının (NAB) ve Akredite Sertifikasyon Kuruluşlarının (CB) 9104 serisi standartlarına uyumlarının sağlanması amaçlarıyla 2017 yılında kurulan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi, diğer adıyla SAHA MİHENK, havacılık ve uzay endüstrisi tedarik zincirinde önemli bir yer tutan kalifikasyon ve sertifikasyon süreçlerini yerlileştirmeye destek sağlamaktadır.

 

 

Milli Havacılıkta Başarı İçin Yol Haritası

Milli havacılık endüstrimiz, iş birliği, kalite standartları, inovasyon, altyapı geliştirme, tedarik zinciri optimizasyonu, işgücü geliştirme, uluslararası pazar genişletme ve sürdürülebilirlik temellerine dayanmaktadır. Havacılık sektöründe kalite yönetimi, AS9100 gibi katı standartların uygulanması ve sertifikasyon kurumlarıyla yakın iş birliği içerir, bu da mükemmeliyeti havacılık üretiminde ve ilgili süreçlerde sağlamayı amaçlar. Ancak, özellikle havacılık sektöründeki firmaların kalite yönetim süreçlerinin kurulum, uygulama ve sürekli iyileştirme aşamalarını uygulamak için ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde sınırlı nitelikli insan kaynağı bulunmaktadır.

Bu bağlamda, küresel havacılık kalite standartları gereklilikleri çerçevesinde, nitelikli personel yetiştirme ve endüstri standartlarının sürdürülebilirliğini merkezi ve sistematik bir yapıda kurgulamak önemlidir. Bu, özellikle sektörde bölgesel ve küresel düzeyde etkili olan SAHA MİHENK’in havacılık operasyonlarında kalite, güvenlik ve uyumluluğu en üst düzeyde sağlamasına yardımcı olacaktır. Sektörde rekabet avantajı elde etmek ve hizmet standartlarını denetlemek için AS9100 denetçilerinin yerlileştirilmesi, ekosistemdeki firmaların kalite süreçlerini yönetecek kalite elemanı, iç denetçi ve belgelendirme kuruluşları için onaylı yetkili denetçi gibi nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu sayede, hizmetlerin yurt dışından alınması yerine ulusal kaynaklara dayanılacaktır.

Firmaların kalite denetim süreçlerini hazırlayan danışmanlık firmalarının yetkin danışman havuzu da genişleyecektir. AS9100 sistem ve yapılarının kurulması için gereken insan kaynağının oluşturulması, ekosistemin küresel tedarik zincirine entegrasyon süreçleri ve ihracat konusunda firma yöneticilerinin farkındalığını artıracaktır. Aynı zamanda, milli teknolojilerin ve yeteneklerin en üst düzeyde kullanılmasını sağlayarak havacılık endüstrisinin küresel ölçekte rekabet avantajını artırmayı hedefleyen destek mekanizmaları ve ulusal tedarik ağları oluşturulacaktır. Bu stratejik yaklaşım, yerel havacılık sektörünün ve ilgili endüstrilerin bütünlüklü ve rekabetçi bir ortamda büyümesini ve gelişmesini amaçlayan kapsamlı bir vizyonu yansıtmaktadır.