SAHA İSTANBUL MİHENK komitesi bünyesinde TR CBMC (MİHENK) komitesi olarak tanık denetimi icramızı gerçekleştirdik

SAHA İSTANBUL MİHENK komitesi bünyesinde, Türkiye‘de Industry Controlled Other Party (ICOP) yapısının oluşturulması ve Ulusal Akreditasyon Kuruluşlarının (NAB) ve Akredite Sertifikasyon Kuruluşlarının (CB) 9104 serisi standartlarına uyumlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

18-19 Mart 2022 tarihlerinde TR CBMC (MİHENK) OP Assesor‘lerimizin katılımı ile #EAQG #OPMT Oversight WG adına Türkiye ‘ de ilk tanık denetimi ile gerçekleşti. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)‘nun Türk Loydu‘nu denetlediği denetimde TR CBMC (MİHENK) komitesi olarak tanık denetimi icra ettik.