SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın Mesajı

Türkiye’de özel sektör dinamizminin savunma sanayisine katılımını ve entegrasyonunu sağlamak için altı yıl önce kurulan SAHA İstanbul, adım adım büyüyerek bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi hâline geldi. Kuruluş amacı kamu, özel sektör ve akademi iş birliğini tetiklemek olan kümelenmemiz, hedeflerine ulaşabilmek çalışmalarına savunma sanayisinde iş birlikleri oluşturma, mali etkinliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunma, sinerji oluşturma, ihracata destek ve çeşitli eğitim programlarıyla devam ediyor. Bunlardan ihracat ve yerli üretimi desteklemede en önemli katma değer olan SAHA EXPO fuarımızı bu yıl ilk kez hibrit olarak hem fiziki hem de sanal olarak gerçekleştiriyoruz.