SAHA İstanbul Firmalarından Orman Yangınları için Teknolojik ve Yenilikçi Çözümler

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       23.12.2021 Perşembe

 

SAHA İstanbul Firmalarından Orman Yangınları için Teknolojik ve Yenilikçi Çözümler

 

Orman yangınları, ülkemiz için bir beka sorunu haline gelmiştir

 

SAHA İstanbul firmaları; her sene belli dönemlerde başlayarak ve küresel ısınma ile de artarak devam eden orman yangınlarının önlenmesi için ihtiyaç duyulan her türlü sistem, malzeme ve ekipmanların, pandemi sürecinde de olduğu gibi yeteneklerini kullanarak çözümler üretilmesi konusunda inisiyatif almıştır.

 

SAHA İstanbul, 51 değişik branşta teknoloji üretme yeteneğine sahip 684 firması ve 22 üniversitesi ile ülkemizin bu tür teknolojik sistem ve cihaz üretme kabiliyetine sahip ülkemizin en büyük kümelenmesidir.

 

Bu maksatla, yangın söndürme teknik ekipmanlarının yerli yeteneklerle üretilmesi üzerine ihtiyaç alanlarının kategorize edildiği bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; Erken Uyarı, Yangın İzleme ve Yayılma Analizi Sistemleri, Sensor Platformları, Yangın Söndürme, İtfaiyeci Kıyafet, Cihaz ve Ekipmanları şeklinde 5 ana başlıkta görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

70 B2B görüşmesi gerçekleştirilmiştir

 

Orman Yangınlarına çözüm geliştirme yeteneğinde olan üye firmaların, bu çözümlerin Orman Bakanlığına taşınması konusunda, 22 Aralık 2021 günü SAHA İstanbul ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinin de katılımıyla "Orman Yangınları ile Mücadele: Teknolojik ve Yenilikçi Çözümler" konulu B2B programı gerçekleştirilmiştir.

 

SSB ve OGM yetkilileri ile SAHA İstanbul firmaları arasında gün boyu devam eden etkinlikte 70 B2B görüşmesi gerçekleştirilmiştir. B2B kapsamında firmalar, Orman Yangınlarının tespiti, analizi, yayılımının önlenmesi ile etkili ve süratli müdahale konularındaki "TEKNOLOJİK ve YENİLİKÇİ" çözümlerini takdim ederek olası iş birlikleri hakkında görüşmeler yapmışlardır.