TEKNODORM DEĞERLİ MADENLER GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.

Teknodrom Değerli Madenler Geri Dönüşüm A.Ş. ,  Türkiye Cumhuriyetinde ilk ve tekE-Atık rafinesini yapan  firmadır. 200’e yakın çalışanı olup  çoğunluğu ev hanımlarından  oluşur.  

Firmamız 2015 yılından bu zamana kadar Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetinisürdürmektedir.  

E-Atık konusunda ;  ülkemiz her yıl artarak devam eden yeni elektronik eşya ithalatıyapmaktadır. Bu bedel 20 milyar dolar seviyesindedir. Aynı şekilde bu ithal edilen ürünlerdeelektronik atık ( E-Atık) olarak ayrılmaktadır. Bu atık değerliği yaklaşık 6 milyar dolarıbulmaktadır. Bu Değerlikleri içeriğindeki değerli madenler ve nadir toprak elementlerioluşturmaktadır. Bunların başlıcaları Altın , Gümüş , Platin , Paladyum , Rodyum , Bakır , Kalay , Kurşun , Nikel ,  Neodim , Selenyum , Tellür , Disporsium vb gibi madenlerdir.  Bu değerlikler çok daha düşük bedeller ile şuan avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.  

Avrupa ülkelerinde olan rafineriler , hiçbir bürokrasi olmaksızın yeşil atr belgeli ( ilgilirafineriye sorgusuz geçiş) şekilde tüm dünyadan bu atıkları toplamaktadır. Atıklarıniçeriğinde bulunan STRATEJİK madenleri yok kabul ederek 30 a yakın bulunan madenlerin6 adetinin bedelini rafine masraflarını alarak ödemektedir.  

Dünyada bilinen 7 adet rafineri bulunmaktadır. Tüm dünyadaki tahminen her yıl 75 milyonton elektronik atığın rafinerisini yapmaktadırlar. Dünya ortalamasında 1 ton elektronikkartlardan 80 gr ila 700 gr Altın elde edilmektedir. Topraktan cevher olarak elde edilebilecekaltın ortalaması 1 ton topraktan 25 gramdır.  Bu veriler ışığında değerlendirildiğinde yerüstü madenciliği ülkemiz için kaçınılmaz ve geciktirilemez bir olgudur.  

Teknodrom Değerli Madenler Geri Dönüşüm A.Ş. olarak Türkiyede rafineri yatırımlarını özsermaye ile kurmuştur. Elektronik atıkların belli bir kısmını rafine edebilmektedir. Fakat buülkemizdeki atıklar için yetersizdir. Teknoloji transferi ve makine ek yatırımlarına ihtiyaçduymaktadır. Bunlarla birlikte 30 a yakın tüm değerli madenleri ve nadir toprakelementlerini geri kazanabileceğiz. Tüm STRATEJİK madenleri ve Değerli madenleri Yerlive Milli ürün haline getirebileceğiz.  

STRATEJİK madenlerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Zamanımız olarakdeğerlendirdiğimizde , savunma sanayi , uzay sanayi , uydu sistemleri enerji sistemleriekipmanlarında Nadir Toprak Elementleri , Stratejik Madenler kaçınılmazdır. Bunları elindetutan ülkeler bu sistemlerde de söz sahibidir.  

Ülkemizde Otomobil , İha , Siha , Tank , Uydu ve aklımıza gelen tüm teknolojik ürünlerüretiyorsak , bunları üretecek hammaddeye de sahip olmamız gerekmektedir. Şayet buhammaddeleri elde edemez isek Yerli ve Milli üretimimiz olmayacaktır. Cevherlerimizdençıkmıyor olması bir sorun değildir. Bu madenlerin tamamı kullanılan yeni cihazlarınhurdalarında mevcuttur. Ve Teknodrom Değerli Madenler Geri Dönüşüm A.Ş. 15 yıllık Ar-Ge , Pratik ve üretim deneyimi ile bu Stratejik madenleri ülkemize kazandırabilecektir.  

Ülkemizin gelecekte sorun yaşayacağı soy metaller arasında rodyum madenibulunmaktadır. Savunma sanayi , uzay sanayi ve uydu sistemleri konularında  gelişmeyebaşlayan ülkemiz yeni inovasyonlu üretimlere geçmeye başladığında, bu soy madenlerinelde edilmesi hakkında uluslararası kısıtlama ve kotalara maruz kalacaktır.  

Karşılaşılacak sorunların tüm çözümleri firmamızda mevcut olup , ülkemize kazandırmakiçin büyük bir heyecan duymaktayız. 

Ülkemizde gördüğümüz bir eksiklik ise Rüzgar Gülü enerjisi ( Yeşil Enerji) dir. Doğadantemin edip doğaya iade etmek en doğru yöntemdir. Rüzgar Gülü enerji sistemlerinebaktığımızda Çin devleti en yakın rakibi Amerikadan yaklaşık 2 katı fazla ekipmana sahiptir. Bu ürünleri yerli ve milli olarak üretmek için Neodim nadir toprak elementine ihtiyaçduyulmaktadır. Bu madenin ülkemizde yeterli rezervi yoktur. Bu maden Türkiyede ilk ve tekrafineri olan Teknodrom Değerli Madenler A.Ş. firmasının rafine ettiği elektronik atıklarınbelli gruplarında mevcuttur. Ve geri kazanılabilmektedir. Buradan geri kazandığımız bumaden ile Yerli ve Milli rüzgar gülleri üretilebilir.   

 

Firmamızın Ülkemizdeki bu gibi eksiklikleri tamamlayabilecek çözümleri ve Pratik bilgiyesahiptir.  

E-Atıklardan Altın Geri Kazanımı

E-Atıklardan Gümüüş Geri Kazanımı

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.