SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

SDT A.Ş.; devletimizin savunma sanayine verdiği önem ve yerli sanayinin savunma pazarındaki payını ve rolünü öne çıkartmaya yönelik politikaları çerçevesinde, Ar-Ge ye dayalı olarak belirli dikey uzmanlık alanlarında yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir yerli savunma sanayi firması olarak, kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır. SDT; uzmanlık alanları itibariyle,

  • Algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini,
  • RF Jammer Sistemleri,
  • Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını,
  • Uydu yer istasyonları ve uydu görev sistemleri sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini,
  • Hava platformları ve silah sistemleri elektronik/aviyonik sistemleri ve Kara platformları elektronik üniteleri ve
  • İlgili simülasyon-modelleme yazılımlarını

özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir.

SDT bugüne kadar Ar-Ge dönemini tamamlayıp üretim aşamasına geçtiği pek çok yerli/özgün yazılım/donanım sistemlerini muhtelif yerli entegratörlere sağlamıştır.

RF Algılayıcılar/Pasif (RF Sensors/ Passive)

Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi (Digital Signal Processing Technology)

Görüntü/Desen İşleme Teknolojisi (Image/Pattern Processing Technology)

Elektronik Destek Tedbirleri - Haberleşme (ESM - Communications)

Elektronik Destek Tedbirleri - Haberleşme Dışı (ESM - Non-Communications)

Elektronik Koruyucu Tedbirler - RF (EPM-RF)

Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS (Geographic Information System)

Haberleşme Sistemleri - Mikrodalga Altı Frekanslar (Communications Systems - Below Microwave Frequencies)

Komuta ve Bilgi Sistemleri (KBS) Entegrasyonu (Command & Information Systems Integration)

Radar, Elektronik Harp ve Haberleşme

Simülasyon Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri

Radar Sistemleri

Elektronik Harp Sistemleri

Haberleşme Sistemleri

Sentetik Açıklıklı Radar

Hava Muharebe Manevra Teçhizatı

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.