PROFEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZ. SAN. TİC. A.Ş.

2006 yılında kurulan PROFEN İletişim Teknolojileri, merkezi İstanbul’da olan, Ankara’da, İngiltere’de ve Konya’da şubeleri bulunan global bir iletişim şirketidir. Profen, kara, deniz ve hava olmak üzere üç farklı ortamda, sabit ve gezgin platformlarda, S Banttan Q banda kadar işletimsel göreve sahip uydu teknolojilerini destekleyen sistemleri ve alt-sistemlerison teknoloji yöntemlerle tasarlama, üretebilme, test edebilme ve entegrasyon yeteneğine sahiptir. Ayrıca bu alanda pazar lideri şirketler için ürün dağıtıcısıdır. Uydu iletişiminde son derece deneyimli olan Profen İletişim Teknolojileri; Savunma Sanayi uygulamalarından VSAT uygulamalarına, ağ geçidi yer istasyonlarına ve veri merkezlerine kadar, SATCOM, mikrodalga RF ve fiber optik teknolojilerini bir araya getiren yeni nesil network altyapı çözümlerini tasarlamaktadır ve/veya kurmaktadır. PROFEN İletişim Teknolojileri; uydu haberleşmesi, savunma sanayi, devlet projeleri, özel kuruluşlar, yayıncılık sektörü, internet sağlayıcılığı sektörlerine anahtar teslim çözümler, danışmanlık hizmetleri, program yönetimi, tasarım, entegrasyon, devreye alma, test, satış sonrası destek ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Profen’in teknolojik konulardaki rekabet yeteneğini ve büyüme potansiyelini güçlendirmek için 2009 yılında kurulan ve 2016 yılında Ar-Ge merkezi olan Ar-Ge birimi, uydu haberleşme ve savunma sektörü için çeşitli kritik konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. PROFEN’in kurumsal misyonuna ve stratejik planlarına uygun olarak, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve ülkemizin ekonomik gelişimini desteklemeyi görev edinen Ar-Ge birimi, sivil ve askeri uydu haberleşme ve savunma projeleri için tam teşekküllü teknik çözümler sunabilecek çoklu disiplin mühendislik gruplarına ve altyapıya sahiptir.

Anten Teknolojileri (Antenna Technologies)

RF Güç Yükselteçleri ve Cihazları (RF Power Amplifiers & Devices)

RF/Mikrodalga Bileşen Teknolojileri (RF/Microwave Components Technologies)

RF/Mikrodalga Cihaz Teknolojileri (RF/Microwave Device Technologies)

Haberleşme Sistemleri - Mikrodalga Altı Frekanslar (Communications Systems - Below Microwave Frequencies)

Haberleşme Sistemleri - Mikro ve Milimetre Dalga (Communications Systems - Micro and Millimetre Wave)

Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things)

Siber Güvenlik Danışmanlık ve Eğitim (Cybersecurity Consultation and Training)

Antenler (Antennas)

Antenler, Radar veya Haberleşme (Antennas, Radar or Communications)

Deniz Telsizleri ve Radar Ekipmanları (Marine Radios and Radar Equipment)

Uydu, Haberleşme (Satellites, Communications)

Uydu İstasyonları (Stallite Stations)

Uydu Master Anten Sistemleri Hizmetleri(SMATV) (Satellite Master Antenna Systems Services)

Uzay Uydu Haberleşme Ekipmanları (Space Satellite Communications Equipment)

Mühendislik Tedarik ve İnşaat Sözleşmeleri

Ham Madde Tedariği

Son Ürün Danışmanlığı

Formülasyon Önerisi

Stratejik ve Taktiksel İletişim ve İzleme Çözümleri

Sinyal İzleme Sistemleri

Gözetleme ve Keşif Çözümleri ve Siber Güvenlik

Haberleşme Teknolojileri

Teleport & Uydu Network Hizmetleri

Medya & Yayıncılık

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.