OBSS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

OBSS, 2005 yılından beri Türkiye’nin en büyük ve saygın kurumlarına yazılım hizmeti sunmaktadır. Sürekli büyüyen, 400 kişilik uzman kadrosuyla, Java ve .NET alanında anahtar teslim proje ve dış kaynak hizmeti verirken; yazılım mimarisi, proje yönetimi, sürüm ve konfigürasyon yönetimi, kodlama, yazılım kalite güvence testleri başlıklarındaki tecrübesi ile yazılım sektörüne katma değer sağlamaktadır.

Firmalara yazılım hizmeti vermenin yanı sıra kurmuş olduğu AR-GE laboratuvarı ile geleceğe yatırım yapan OBSS, geleceğin bir parçası olmayı değil geleceği şekillendirenler arasında yer almayı tercih etmektedir. Bu doğrultuda, laboratuvarda otonom su üstü, sualtı ve hava taşıtları üzerinde çalışılmaktadır.

Otonom araçların görev amaçlı bir araya getirilerek filo şeklinde birlikte çalışabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. OBSS, AR-GE çalışmalarından elde ettiği tecrübe birikimi ve ortaya çıkardığı özgün ürünlerin sivil ve askeri alanda çok sayıda uygulama bulacağını değerlendirmektedir.

OBSS Mobile ile kurumsal firmalara iOS ve Android uygulamaları alanında yaratıcı ve yenilikçi mobil uygulama çözümleri sunan OBSS, Atlassian’ın Türkiye’deki ilk ve tek platin iş ortağıdır.

OBSS, müşterilerine Teknopark İstanbul, Ankara Cyberpark, San Francisco ve New York ofisleri ile hizmet vermektedir.

Akustik Algılayıcılar - Aktif (Acoustic Sensors - Active)

Akustik Algılayıcılar - Pasif (Acoustic Sensors - Passive)

Akustik Olmayan Algılacılar - Sualtı (Non-Acoustic Sensors - Underwater)

Çevresel İzleme Sistemleri (Environmental Monitoring Systems)

Elektriksel ve Elektrokimyasal Algılayıcılar (Electrical & Electrochemical Sensors)

Görünür / Ultraviyole Bant Algılayıcılar (Visible/UV Wave Sensors)

Hareket Algılayıcı Sistemleri (Motion Sensor Systems)

Kızılötesi (IR) Algılayıcılar - Aktif, Lazer Kaynakları (IR Sensors - Active, Laser Sources)

Kızılötesi (IR) Algılayıcılar - Pasif, Lazer Kaynakları (IR Sensors - Passive, Laser Sources)

Kimyasal Biyolojik Algılayıcılar (CB Sensor Systems)

Manyetik Algılayıcılar (Magnetic Sensors)

Patlayıcı Tespit Sensörleri (Explosive Detection Sensors)

RF Algılayıcılar/Aktif (RF Sensors/Active)

RF Algılayıcılar/Pasif (RF Sensors/ Passive)

Yapıların Aktif Kontrolü Amaçlı Mikro Algılayıcı Sistemleri (Microsensor Systems for Active Control of Structures)

Bilgi ve Veri Füzyon Teknolojisi (Information & Data Fusion Technology)

Diğer Bilgi İşleme Teknolojisi (Other Information Processing Technology)

Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi (Digital Signal Processing Technology)

Görüntü/Desen İşleme Teknolojisi (Image/Pattern Processing Technology)

Konuşma ve Doğal Dil İşleme Teknolojisi (Speech & Natural Language Processing Technology)

Optik Sinyal İşleme Teknolojisi (Optical Signal Processing Technology)

Optimizasyon ve Karar Destek Teknolojisi (Optimisation & Decision Support Technology)

Veri & Bilgi Yönetimi Teknolojisi (Data & Information Management Technology)

Güvenli Bilişim Teknikleri (Secure Computing Techniques)

Matematiksel Model Geliştirme (Mathematical Modeling Development)

Mimariler (Architectures)

OA Araçları ve Teknikleri (OA Tools and Techniques)

Protokol Teknolojisi (Protocol Technology)

Rafta Hazır (RAHAT/COTS) Yazılım Değerlendirmesi (COTS Software Assessment)

Şifreleme / Kripto Teknolojileri (Encryption / Crypto Technologies)

Yazılım Doğrulama, Geçerli Kılma ve Akreditasyon Teknikleri (Software Verification, Validation and Accreditation Techniques)

Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing)

Yüksek Bütünlüklü ve Emniyet Kritik Sistemler (High Integrity and Safety Critical Computing)

Akıllı Fabrika Sistemleri (Smart Factory Systems)

Büyük Veri Analitiği (Big Data Analytics)

Eklemeli İmalat Ekipmanlar, Yazılımlar (Additive Manufacturing Equipment, Software)

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformu (Industrial Internet of Things (ioT) Platforms)

M2X Yazılım ve Donanımları (M2X Software and Hardware)

Modelleme ve Simülasyon Çözümleri (Modelling and Simulation Solutions)

Robot, Otomasyon, Ekipman, Yazılım ve Yönetim Sistemleri (Robot, Automation, Equipment Software and Management Systems)

Servis Bulut Platformu, Güvenlik ve Mahremiyet (Service Cloud Platform, Security and Privacy)

Siber Fiziksel Sistemler (Cyber Physical Systems)

Yenilikçi Sensörler (Innovative Sensors)

Elektronik Destek Tedbirleri - Elektro-Optik (ESM - Electro-Optic)

Elektronik Destek Tedbirleri - Haberleşme (ESM - Communications)

Elektronik Destek Tedbirleri - Haberleşme Dışı (ESM - Non-Communications)

Elektronik Karşı Tedbir-Akustik (ECM - Electro Optical)

Elektronik Karşı Tedbir- Elektrik ve Manyetik Alan (ECM - Magnetic and Electrical)

Elektronik Karşı Tedbir - Elektro Optik (ESM - Electro Optical)

Elektronik Karşı Tedbir - Haberleşme Dışı (ECM - Non-Communications)

Elektronik Karşı Tedbir - Haberleşme (ECM - Communications)

Elektronik Koruyucu Tedbirler-Akustik (EPM - Acoustic)

Elektronik Koruyucu Tedbirler-Elektrik ve Manyetik Alan (EPM - Magnetic and Electrical)

Elektronik Koruyucu Tedbirler - Elektro Optik (EPM - Electro Optical)

Elektronik Koruyucu Tedbirler - RF (EPM-RF)

Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri - Diğer (Directed Energy Technologies (DET) - Other)

Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri - Lazerler (Directed Energy Technologies (DET) - Lasers)

Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri - RF (Directed Energy Technologies (DET) - RF)

Ağ Yönetim Sistemleri (Network Management Systems)

Bilgi Yönetim ve Dağıtımını Destekleyen Alt Yapılar (Infrastructure to Support Information Management & Dissemination)

Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS (Geographic Information System)

Haberleşme Sistemleri - Akustik (Communications Systems - Acoustic)

Haberleşme Sistemleri – Kızılötesi/Görünür/Morötesi (Communications Systems - IR/Visible/UV)

Haberleşme Sistemleri - Mikrodalga Altı Frekanslar (Communications Systems - Below Microwave Frequencies)

Haberleşme Sistemleri - Mikro ve Milimetre Dalga (Communications Systems - Micro and Millimetre Wave)

Haberleşme ve KBS (Komuta ve Bilgi Sistemleri) Güvenlik Sistemleri (Communications & CIS Security Systems)

Hava Trafik Kontrol Sistemleri (Air Traffic Control Systems)

İşbirlikçi Olmayan Hedef Tanıma (Non-Co-operative Target Recognition)

Komuta ve Bilgi Sistemleri (KBS) Entegrasyonu (Command & Information Systems Integration)

Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things)

Optimizasyon, Planlama ve Karar Destek Sistemleri (Optimisation, Planning & Decision Support Systems)

Aerodinamik Tasarım (Aerodynamic Designs)

Akustik Tasarımı (Acoustic Designs)

Balistik Tasarım (Ballistic Designs)

Çevresel Koruma Tasarımı (Environmental Protection Designs)

Düşük Görünürlük Tasarımları (Stealth Designs)

Elektrik/Elektronik Tasarım (Electrical/Electronic Designs)

Hidrodinamik Tasarım (Hydrodynamic Designs)

Mekanik Tasarım (Mechanical Designs)

Mekatronik Tasarım (Mechatronic Designs)

Optik Tasarımı (Optical Designs)

Termal/Kriyojenik Tasarımı (Thermal/Cryogenic Designs)

Yapısal Tasarım (Structural Designs)

Ağ Güvenliği (Network SecurityAğ Güvenliği)

Bulut Bilişim Güvenliği (Cloud Computing Security)

Donanım Güvenliği (Hardware Security)

Endüstriyel Kontrol Sistemleri Güvenliği (Industrial Control Systems Security)

Gömülü Yazılım Güvenliği (Firmware Security)

İnternet Güvenliği (Internet Security)

İşletim Sistemi ve Taşıyıcı Güvenliği (Operating Systems and Container Security)

Kimlik ve Erişim Yönetimi (Identity and Access Management (IAM))

Mesajlaşma ve İletişim Güvenliği (Messaging and Communication Security)

Mobil Cihaz Güvenliği (Mobile Devices Security)

Nesnelerin İnterneti Güvenliği (Internet of Things (IoT) Security)

Otonom ve Akıllı Platform Güvenliği (Cybersecurity for Autonomous and Smart Platforms)

Uç Nokta Güvenliği (Endpoint Security)

Uygulama Güvenliği (Application Security)

Veri Güvenliği (Data Security)

Görüntü Sistemleri Teknolojileri (Display Systems)

Platform Güdüm ve Kontrol Sistemleri Teknolojileri (Platform Guidance and Control Systems)

Seyrüsefer Sistemleri (Navigation Systems)

Silah Güdüm ve Kontrol Sistemleri (Weapon Guidance and Control Systems)

Yük ve Silah/Mühimmat Ayırma/Boşaltma Sistemleri (Stores and Weapons Release/Discharge Systems)

Online Sınav Sistemi

Çevrimiçi Sınav Güvenliği

Sosyal Etkileşim Platformu

Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.