MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş.

08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

 • Her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerle benzerlerini ve askeri ihtiyaçlara yarayan araç ve gereçleri, makina ve sistemleri imal etmek veya ettirmek, tadil ve tamir etmek,
 • Makine, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç, alet ve yedeklerini ve benzerlerini imal etmek veya ettirmek, tadil ve tamir etmek,
 • Yukarıdaki faaliyet konuları ve benzerleri ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından gerektiğinde yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik işleri yapmak, faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
 • Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,
 • Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
 • Teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili her türlü yeni müessese ve ortaklık kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak veya mevcut müessese, ortaklıkları, iştirakleri tasfiye etmek,
 • Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslar arası ikili anlaşmalara giren kuruluş ve teşekküllerin hurdaya ayırdıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri toplamak, değerlendirmek ve kullanmak,
 • İmalat ve satış için gerekli her türlü emtia ve maddeleri ithal ve tedarik etmek,
 • Ticaretle iştigal etmek, ihracat yapmak ve ihracat amacı ile ithalatta bulunmak,
 • Gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında büro açmak, acentelik, başbayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak ve sigorta acentalığı yapmak,
 • Faaliyet konuları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezi Ankara olan Kurum, ana statüsünde tanımlanmış olan bu görevinin yanında, ayrıca ülkemiz Savunma Sanayinde, yerli katkı payını artırmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri üretmekle de kendini görevlendirmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren MKE Kurumu; demir-çelik, kimya ve makina imalat gibi pek çok sektöre de öncülük ederek, ülkemiz sanayisinin gelişmesinde bir EKOL oluşturmuş ve sanayimizde LOKOMOTİF rolü üstlenmiştir.

Bu kapsamda;

 • 1940’lı yıllarda dünyanın en kaliteli namlu çeliğini ve namlularını üretmiştir.
 • Yine 1950’li yıllarda ilk uçak imalatını gerçekleştirerek ihracatını yapmıştır.
 • Türkiye’de demiryolu haddelemesi, demir-çelik sac mamulleri ile pirinç üretimi ilk defa Kurumumuzda başlatılmıştır.
 • Takım tezgahı, zirai mücadele aletleri, tekstil makinaları, çelik çekme boru, pil dişli ve dişli kutusu, bandaj ve monoblok tesisleri, elektrik sayaçları vb. üretimler ilk olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuzda son 5 yıl içerisinde tamamlanan önemli AR-GE Projeleri aşağıda yer almaktadır.

 • MPT-76 7,62 mm Modern Piyade Tüfeği Projesi
 • KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği
 • MPT-55 5,56 Modern Piyade Tüfeği
 • 155 mm Uzun Menzilli Mühimmat
 • Nüfuz Edici Bomba
 • 35 mm Patlayıcı Zinciri Tasarım/Geliştirme ve Tapa Entegrasyonu Projesi
 • DUPAT (Duyarsız Patlayıcı Altyapı Kurulumu ve Teknoloji Aktarımı Projesi)
 • Gaz Mühimmatı Geliştirme Projesi
 • Termobarik Patlayıcı Geliştirme Projesi
 • 35 mm Parçacıklı Mühimmat Geliştirme Projesi
 • 120 mm HE Tank Topu Mühimmatı Geliştirme Projesi

MKE Kurumu ARGE ve Teknoloji Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen önemli projeler aşağıda yer almaktadır.

 • Modern Makineli Tüfek Projesi (MMT Projesi)
 • 120 mm Havan Silah Sistemi Geliştirilmesi ve Araç Üstüne Entegrasyonu Projesi
 • Patlayıcısı Azaltılmış MK-82 Uçak Bombası Projesi
 • 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs (BORAN) Projesi
 • Modüler Barut Sistemi Geliştirme Projesi
 • MALAMAN Projesi
 • 120 mm Lazer Güdümlü Tank Topu Mühimmatı Geliştirme Projesi
 • 155 mm Güdümlü Mühimmat Geliştirme Projesi
 • VOLKAN Projesi (Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirilmesi Projesi)
 • 40 mm Yüksek Hızlı Parçacıklı Akıllı Bomba Atar Mühimmatı Projesi
 • 130 mm ÇAF Mühimmatı Geliştirme Projesi
 • RDX ve HMX Geliştirilmesi Projesi
 • 76/62 mm Deniz Topu Sistemi Geliştirilmesi Projesi
 • 20 mm 6 (Altı) Namlulu Döner Top Geliştirilmesi Projesi

Patlayıcılar (Explosives)

Paslanmaz Çelik (Stainless Steel)

Talaşlı İmalat (Machining)

Platforma Entegre Silah Sistemleri (Gun Systems - Platform Mounted)

Makineli Tüfekler Ve El Bombası Atar (Machine Guns and Grenade Launchers)

Roketler, Uzay Ve Askeri, Tam (Rockets, Space and Millitary, Complete)

Silah

Mühimmat

Patlayıcı ve Piroteknik

Malzeme ve Ekipman

Obüs Mühimmatları

Kamyona Bağlı Obüs

Keskin Nişancı Tüfeği

Milli Piyade Tüfeği MPT

105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs

120 mm Yivli Havan

81 mm Havan

Çelik İngot ve Dövme

Gemi Şaftı

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.