KORDSA GLOBAL ENSDÜSTRİYEL İPLİK VE KORDBEZİ SAN. VE TİC. A.Ş

1973 senesinde bir Sabancı Holding iştiraki olarak kurulan Kordsa Global dünyanın önde gelen endüstriyel naylon ve polyester iplik, lastik kord bezi ve tek kord üreticisidir. Seneler içinde Türkiye’de pazar lideri olan Kordsa Global, güçlendirme malzemeleri ve süreçlerinde oluşturduğu büyük bilgi birikimi, pazardaki lider konumu ve lastik güçlendirme sektöründeki stratejik yaklaşımıyla dünya pazarlarında da liderliğe ulaşır. “Bugün, öyküsü Türkiye’de başlayan Kordsa Global ürünleri bütün dünyaya yayılmıştır. Dünya’da üretilen her iki otomobil lastiğinden biri ve her üç uçak lastiğinden ikisi Kordsa Global tarafından güçlendirilmektedir.”

“Güçlendirici” konumuyla endüstriyi yeniden şekillendiren Kordsa Global, yeni iş alanlarına girmeye başlamış ve 1973 senesinden beri biriktirdiği lastik güçlendirme bilgisini inşaat ve kompozit endüstrilerine yönlendirmiştir. Kordsa Global, kompozit güçlendirme malzemeleri alanında havacılık ve otomotiv başta olmak üzere spor malzemeleri, rüzgar türbini ve denizcilik gibi farklı sektörler için yenilikçi ve özgün ara ürün ve uygulamalar geliştirmektedir. Çözüm ortağı bakış açısıyla prepreg, bez ve reçine geliştirme çalışmalarının yanında müşteri gereksinimlerine bağlı tasarım, analiz, malzeme kütüphanesi, prototip üretim desteği gibi konularda da hizmet vermektedir. Tek çözüm ortağı olarak ihtiyaca özel maliyet odaklı kompozit ara ürün geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.

Ağustos ayında hizmete alınan “Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi”nde, sanayi ve üniversite, yüksek teknoloji ürünü kompozit malzemeler için aynı çatı altında buluştu. Alanında Dünya’nın sayılı geliştirme merkezlerinden biri olan “Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi”, temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme, girişimcilik, üretim süreçlerini gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin tüm ilgili aktörleri olan araştırmacılar, tasarımcılar, mühendisler, üretim süreci sorumlulukları ve çalışanları, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kuluçka firma girişimcileri aynı ekosistemde bulunmaktadır. Bu sayede müşteri gereksinimlerine göre temel araştırmadan başlayıp prototip üretimi ile devam eden ve seri üretim ile sona eren araştırma geliştirme döngüsünün tüm basamaklarında paydaşlarına hizmet vermektedir.

İnsansız Kara, Deniz ve Hava Araçları (Unmanned Land / Sea / Air Vehicles)

Teknik Tekstil (Technical Textile)

Havacılık Ekipman Ve Malzemeleri (Aeronautical Equipment and Supplies)

Havacılık Ve/Veya Havacılık Mühendisliği (Aviation and/or Aeronautical Engineering)

İleri İmalat Teknolojileri (Advanced Manufacturing Technologies)

Dokuma / Örgü Elyaf (Woven / Knitted Fiber)

Epoksi Reçine (Epoxy Resin)

Fenolik Reçine (Phenolic Resin)

Yapısal Tasarım (Structural Designs)

Askeri Uçak Ekipman ve Silahlanması (Military Aircraft Equipment and Armament)

Antenler, Radar veya Haberleşme (Antennas, Radar or Communications)

Deniz Telsizleri ve Radar Ekipmanları (Marine Radios and Radar Equipment)

Balistik Füzeler, Tam (Ballistic Missiles, Complete)

Lastik Güçlendirme

Kompozit Teknolojileri

İnşaat Güçlendirme

Sertifikalar

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.