Intecro Robotik, Otomasyon, Ar-Ge, Mühendislik, Makine San. Tic. A.Ş.

INTECRO Robotik, Otomasyon, Arge, Mühendislik, Makine San. Tic. LTD. Şirketi olarak 2010 yılında, robotik, mekatronik ve endüstriyel otomasyon teknolojilerinin temelinde, değişen dünya koşullarına bağlı teknoloji gereksinimlerini dikkate alarak, tüm endüstriyel alanlar ve hizmet sektörlerinde çözümler üretmek üzere yapılanmıştır. INTECRO, kurulduğu günden bu yana endüstriyel robotik sektöründe, yurt içi ve yurtdışı birçok projeye imza atmış ve birçok farklı sektöre geniş bir çeşitlilikte robotik otomasyon çözümleri sağlamıştır. 2016 yılında şirket unvanı INTECRO Robotik, Otomasyon, Arge, Mühendislik, Makine, San. Tic. A.Ş. olarak değişmiştir.

INTECRO’nun stratejik iş alanları başta kaynak teknolojileri olmak üzere metal işleme teknolojileri ve birçok farklı uygulamanın birlikte uyarlanmasıyla ortaya çıkan esnek-otonom montaj ve imalat hatlarıdır. Tüm bunlarla birlikte, firmamızın öncelikli hedefi, savunma sanayisinde yerlileşme hareketine katkı sağlamaktır.

Savunma sanayisindeki yerlileşme hareketinin ana gereksinimi; gelişmiş test altyapıları ve yüksek kaliteli üretim için hassas üretim teknolojileridir. Bu gereksinimlerin karşılanabilmesi için, INTECRO, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve mekatronik mühendisliği disiplinlerinden oluşan (multidisipliner) çözümler sunmaktadır.

INTECRO, TS EN ISO 9001 belgesi, birçok ürününde (robotik lazer kaynak sistemi, Gantry robotik sistem, robot slider, çok eksenli robot poziyoner vb.)  teknolojik ürün deneyim belgesi ve CE sertifikası bulunan bir kuruluştur.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından İleri Birleştirme Altyapı bünyesinde INTECRO tarafından geliştirilen Robotik Lazer Kaynak Sistemi’nin tasarımı, üretimi ve entegrasyonu konusunda başarı belgesi bulunmaktadır.

Firmamız, kurulduğu günden bu zamana, birçok Ar-Ge projesi tamamlamış ve bu projelerin %90’nı nitelikli ürün ve seri imalata yönelik hale getirmiştir.

Çeşitli endüstriyel sektörlerde, hizmet faaliyetlerinde ve uygulamalarında, mekatronik ve robot teknolojileri temel alınarak;

 • Muhteşem üçlü (üretim – bakım – servis) maliyetlerini, stand-by sürelerini, darboğazları, kayıpları ve enerji giderlerini azaltacak,
 • Kaliteyi, iş gücünü, ölçülebilirliği, izlenebilirliği, arşivlenebilirliği, sürekliliği, güvenliği, kolaylığı, rekabeti, motivasyonu, standartları arttıracak,
 • İnovasyon, esneklik, yenilenebilirlik, geri dönüşüm sağlayacak çözümler üretmek varoluş gerekçelerimiz olarak belirlenmiştir.

Firmamız, bilgi üretimi ve teknolojik yenilik için motive olmuş bir mühendislik topluluğudur. Sürekli inovasyonun gelişmek için gerekli olduğu bilinci ile yenilikle fayda sağlama prensibine gönülden bağlı bir şekilde iş ve beyin gücünün iş birliği ile yerli mekatronik ve robotik teknolojilerin geliştirilmesi, nitelikli ve güvenilir üretim teknolojileri entegrasyonu için faaliyet göstermektedir.

Ar-Ge Merkezimizde endüstriyel değer katan teknoloji geliştirilmekte, geliştirilen bu teknoloji, üretim işletmemizde nitelikli robotik sistemlere dönüştürülmektedir. Öncelikli amacımız endüstri 4.0 kapsamında, yapay zeka, nesnelerin interneti (IOT), dijital dönüşüm entegrasyonunu da sağlayarak, ürün geliştirmektir.

İNTECRO; “Araştırma ve Geliştirmeye verilen önem, firmaların geleceğine etki ettiği kadar nesillerin kaliteli yaşam düzeyini de belirler.”  düşüncesi ile hareket eden bir oluşumdur.

Bu düşünce bağlamında INTECRO;

 • Özgün, yaratıcı ve ileri teknoloji ürünü iş,
 • Üretim süreçlerinde karşılaşılan problemler veya gereksinim duyulan iyileştirmeler için mekatronik ve robotik teknolojilerini temel alarak çözüm geliştirebilen,
 • Yeni iş ve yatırım fikirleri için, son teknolojilerin yer aldığı bilgi envanterini kullanarak, projeler ortaya koyan,
 • Projeleri hayata geçirecek çok disiplinli mühendislik bilgisine sahip,
 • Hantallıktan uzak ancak bir o kadar da kurumsal çalışmayı benimsemiş mühendislik yönetimine hâkim,
 • Bildiği işi yapan, verdiği sözde duran, ilkeler doğrultusunda mesleki sorumluluk taşıyan,
 • En zorlu ve en çetin proje teklifleri için hızlı sonuç alabilme becerilerine sahip bir firma olarak en yeni teknolojilerle varlığını sürdürmektedir.

Firmamız personeli, alanında uzman ve temel alınan teknolojiler açısından konusunda deneyimli Elektrik, Elektronik, Mekatronik, Makine mühendisleri ve teknikerlerden oluşmuştur. Üretim, montaj, servis, satış ve pazarlama ekiplerinin yanında, Ar-Ge ve tasarım personeli de müşterilerimize hizmet vermek için hazır bir şekilde organize olmuştur.

Ayrıca proje ofisi, atölye olanakları ve alt yapı imkânları olarak firmamızda;

 • İş geliştirme, tasarım, modelleme, simülasyon, projelendirme için gerekli donanım ve yazılım araçları,
 • Prototip hazırlama kapsamında, mekanik imalat ve elektriksel imalat için gerekli makine parkı ve araç gereçleri,
 • Mutlak testler için enstrümantasyon araçları, cycle ölçümleri, operasyon ve çözüm gösterileri için demo robot ve çalışma istasyonları bulunmaktadır.

INTECRO, kendi yetenekleri ve olanakları ile partneri olan diğer firmalarla beraber daima iş birliği içinde, en iyi bildiği alan olan robotik ve mekatronik teknolojilerinin merkezinde kalarak çeşitli alanlarda kullanılmak üzere;

 • Robotlu Kaynak Otomasyonunu
 • Gantry / Pillar Robotlarını
 • Çok Eksenli Pozisyoner Slider Robot Sistemlerini
 • Fikstür ve Aparat Tasarım ve İmalatını
 • Robotik Ağır Kaynak Sistemlerini
 • Robotik Yapısal Çelik İşleme ve Kaynak Tesis Çözümlerini
 • Robotik Lazer Kaynak ve Kesim Çözümlerini
 • Robotlu Montaj Hatlarını
 • Robotlu Fabrika Otomasyon Çözümlerini
 • Esnek İmalat Sistemlerini
 • Yapay Görme, Kalite Kontrol ve Endüstriyel Ölçüm Sistemlerini
 • Robotik Çalışma İstasyonu ve Hücrelerini
 • Robotlu Makine Çözümlerini
 • Robotlu Proses Çözümlerini

Anahtar teslim olarak müşterilerine sunmaktadır.

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan robotlu proje fikirleri, kesin veya kestirimli verilerin karşılıklı aktarımı ve müşterilerimiz ile yapacağımız beyin fırtınası ile adım adım tarafımızdan değerlendirilmeye alınır. Bunun için öncelikle kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlığına başlanır. Bu kapsamda, iş veya proje fikrinin gizliliği esastır. Bu fizibilite raporu, firmamızın sağlıklı ve profesyonel bir proje çalışmasına geçişinin ilk adımıdır. Bu rapor sayesinde müşterilerimizin, proje fikri hakkında hiçbir yekûn-zaman harcamadan ve herhangi bir yatırım yapmamış durumda iken, sağlıklı değerlendirme ve ölçüm yapabilmeleri kolaylaştırılır. Aynı zamanda, müşterinin beklentilerinin hangi oranda karşılanabileceği objektif ve net bulgularla somutlaştırılmış olur.

Mevcut üretime ilişkin sayısal verilerin incelenmesi (ana üretim planı, ERP ve MRP analizleri), teknik analizlerin yapılması ve saha incelemeleri sonrasında en verimli çözümü sağlayacak robotlu proje için, 15 iş günü içinde bir fizibilite raporu hazırlanarak müşterilerimize sunulur. Bu rapor doğrultusunda; proje sonucuna ilişkin maliyet analizi, kalite ve üretim kapasitesi artışı, iş gücü tespitleri yapılmakta olup aynı zamanda yatırım tanzim süreleri, kurulumun yapılacağı alan, tedarik, devreye alma süreleri ve saha ihtiyaçları belirlenmektedir.

Endüstriyel robotlu çözümlerde tedarik veya entegrasyon sonrası yaşanabilecek bazı mali kayıpların önüne geçmek, doğru ve sağlıklı veriler dikkate alınarak, robot ve robot ekipmanlarının seçiminde objektif ve doğru kararlar verebilmek adına simülasyon yapmak, INTECRO için önemli bir yöntemsel alışkanlık haline gelmiştir. Bu nedenle firmamız da simülasyon için ayrılan zaman ve işgücü daima kazanım olarak değerlendirilmektedir.

Firmamız, Ar-Ge merkezinde istihdam edilen mühendis kadrosu ile profesyonel bir simülasyon uygulamasından elde edilebilecek tüm çıktıları, öngörülerin çok ötesinde gerçekliğe yakın bir yere taşımayı hedefleyerek çalışmaktadır. Hazırlık aşamasından nihai aşamaya kadar gelişen proje sürecinde, tüm simülasyon çalışmalarının Ar-Ge ekibi ile paylaşılarak görüş ve düşüncelerini almak, proje yönetimi anlayışımız içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Proje kapsamındaki mekanik ve elektromekanik unsurların (konveyör, şase, hücre vb.) ve özel imalat gerektiren tüm bileşenlerin (EOAT, robot tutucu takımı, kalıp, magazin, fikstür) firmamız bünyesinde tamamlanan tasarımları sonrası, imalat için gerekli proje resimleri ve dokümantasyonları hazırlanmakta, projelendirme sonrası yapılan tasarım doğrulamaları neticesinde hassasiyet, doğruluk, kalite, zamanında teslim gibi faktörler gözetilerek imalat planı oluşturulmaktadır.

Firmamız proje çalışmaları içinde, robot seçim kriterleri;

 • Robotun taşıyabileceği maksimum yük,
 • Erişim mesafesi,
 • Robotun ve çevre birimlerin özellikleri,
 • Robotun ağırlığı,
 • Robotun hızı,
 • Robotun hızlanması,
 • Robotun hassasiyeti,
 • Robotun eksen sayısı vb.,

Yapay görme uygulamalarında seçim kriterleri;

 • Kamera çözünürlüğü,
 • Kamera yüksekliği ve diğer özellikler,
 • Kalibrasyon yöntemi,
 • Lighting anahtarlama süreleri,
 • Tracking örnekleme zamanı parametreleri vb.,

Robot için ek ekipman temininde birtakım verilerin saptanması, boşta ve yükte cycle testlerine ek olarak; EOAT, -TCP, çarpışma, patika seyir, trajectory, soft limit, hard limit, uzanma ve erişim noktalarının doğrulanması, Robostudio vb. programlarla ya da profesyonel 3D simülasyon-modelleme ve analiz programları Solidworks, Delmia, Solidworks Simulation, Visualfactory, Labview, Matlab yardımıyla belirlenir.

Firmamızın gerçekleştirmiş olduğu projelerden bazıları:

Proje

Firma / Şehir

Robotik Temelli Karbon Fiber Filament Sarım Teknolojisi ve Üretim Sistemi

Türk Havacılık Uzay Sanayi (TAI) / ANKARA

Robotik Eklemeli İmalat Makinası (3D WAAM Machine)

ROKETSAN / ANKARA

Robotik Zırh Çeliği Zırh Çeliği Kaynak Hattı (Cobra-II Military Vehicles )

OTOKAR

Robotik Zırh Çeliği Kaynak Hattı (Kirpi II ve Amazon Military Vehicles )

BMC / İZMİR

Robotik Temelli Roket Gövde Birleştirme Teknolojisi ve Hattı

ROKETSAN / ANKARA

Robotik Lazer ve Lazer Hibrid Birleştirme Teknolojisi ve Sistemi

TÜBİTAK SAGE / ANKARA

Radar Antenler için Yapay Görme Temelli Robotik Yüzey Uygulama Teknolojisi ve Sistem Entegrasyonu

ASELSAN / ANKARA

Nüfuz Edici Bomba (NEB)/ (Sığınak Delici) için Robotik Üretim HAttı

MKE / ANKARA

35mm’lik ATOM Mühimmatının İnsansız ve Robotik Sistemler ile Hassas Üretimi

ASELSAN / ANKARA

MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Robotik Üretim Teknolojisi ve Üretim Sistemi

MKE / ANKARA

11 Axis Robotics Welding System MIG/MAG Welding technologies

MAN Türkiye A.Ş. / ANKARA

10 Ton robotics Positioner MIG/MAG Welding technologies

Katmerciler A.Ş.

Araç Üstü Vinç Üretimi 14 Axis Gantry Robot Welding System 

MPG Acar Vinç

Ağır Pres Makinası İmalatı 8 Axis Robotics Welding System CMT/MIG/MAG Welding technologies

Uzer Makina

Kalıp ve İskele İmalatı 8 Axis Robotics Welding System

Okursoy

Yolcu vagon Üretimi 10 Ton Robotics Positioner MIG/MAG Welding technologies

Hyundai Rotem A.Ş.

Bombe ve Endüstriyel Tank üretimi 9 Axis Gantry Robotics Plasma Cutting System  

KBS A.Ş.

Bombe ve Endüstriyel Tank üretimi   7 Axis Robotics Welding System 

WAM A.Ş.

Vagon üretim hattı 60 metre 18 Axis Gantry Robot CMT/MIG/MAG Welding technologies

TUVASAS A.Ş /SAKARYA

11 Eksen Gantry Robot ile Senkron Kaynak Hattı

ERG İnşaat / ANKARA

22 Eksen Pillar Robot ile Senkron Kaynak Hattı

Doğan İnşaat / DENİZLİ

11 Eksen Gantry Robot ile Senkron Kaynak Hattı

PİMAKİNA / ANKARA

21 Eksen Double Pillae Robot Sistemi ile Senkron Kaynak Hattı

VAKO VAGON / ANKARA

Bilgisayar Yazılım Sistemleri Analiz ve Tasarım (Computer Software Systems Analysis and Design)

Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Eklemeli İmalat Ekipmanlar, Yazılımlar (Additive Manufacturing Equipment, Software)

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformu (Industrial Internet of Things (ioT) Platforms)

M2X Yazılım ve Donanımları (M2X Software and Hardware)

Modelleme ve Simülasyon Çözümleri (Modelling and Simulation Solutions)

Robot, Otomasyon, Ekipman, Yazılım ve Yönetim Sistemleri (Robot, Automation, Equipment Software and Management Systems)

Servis Bulut Platformu, Güvenlik ve Mahremiyet (Service Cloud Platform, Security and Privacy)

Bilgi Tabanlı Mühendislik (Knowledge-based Engineering)

İleri İmalat Teknolojileri (Advanced Manufacturing Technologies)

İleri Prototipleme (Advanced Prototyping)

İmalat Süreci Simülasyonu (Manufacturing Process Simulation)

Proje Yönetimi ve Takibi (Project Management and Control)

Üretim İmalatı için Teknikler ve Sistemler (Techniques and Systems for Production Manufacturing)

5 Eksenli CNC Makine (5 Axis CNC Machine)

Robotik Proses Teknolojileri ve Çözümleri

Robotik Tel Beslemeli Eklemeli İmalat Sistemleri (WAAM)

Anahtar Teslim Robotik İmalat Sistemleri

EOAT Teknolojileri

Montaj, Kesme, Kaynak ve Robot Teknolojileri

Robotik Yazılım ve Donanım Teknolojileri

Dijital Dönüşüm Teknolojileri

Fikstür ve Ekipman Teknolojileri

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.