GÖKSAL HAVACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

Göksal Havacılık 2004 yılında ülkemizdeki sivil havacılık alanında bireysel ve ticari olarak insanlı ve insansız hava araçları araçlarının tasarımını, geliştirilmesini ve üretilmesini hedefleyerek kurulmuştur. Kuruluşunu takip eden ilk yıllar içerisinde Orman Bakanlığının kullanımı için orman yangınlarının tespiti ve ormanlık alanların gözetimini yapabilmek için keşif amaçlı İnsansız Hava Aracı tasarlamış ve prototipini de üretip tanıtım uçuşunu bakanlık nezdinde başarı ile tamamlamıştır.

Sabit kanat tipinde tasarlanan bu hava aracının tasarımı tamamen yerli ve milli olanaklar ile yapılmıştı, ancak yine dönemin bürokratik şartları yada engelleri nedeniyle bu proje her ne kadar başarılı bir şekilde tamamlanmış olsada ticari hayatına devam edememiştir.

Göksal Havacılık bundan sonraki süreçte sabit kanat alanında ülkemiz şartlarında bir yaşam alanı bulamadığı için sabit kanat teknıolojileri yerine döner kanat teknolojileri üzerine yönelmiştir. Bu bağlamda deneysel hava aracı olarak iki kişilik jet türbin motoru olan 750 kg MTOW kapasitesine
sahip bir helikopterin montajını tamamlamış ve uçurmuştur.

Ülkemizde o dönem de deneysel havacılığın gelişiminde bir öncü olması hedeflenen bu proje henüz 2018 yılında regülasyonların revizyonu sayesinde uçuş yapabilir hale gelebilmiştir. Bu helikopterin otonom şekilde pilota ihtiyaç duymadan uçuş yapabilen bir modeli üzerine halen çalışılmaktadır.

Bu süre zarfında 2014 yılı itibariyle döner kanat teklojileri üzerinde insansız hava araçları tasarlayıp üretimini gerçekleştirmeye de başlamış bu alanda çok rotorlu (multikopter) ve tek rotorlu (helikopter) hava araçlarının tasarımları ve üretimlerini gerçekleştirip sivil projelerde
kullanmaktadır.

Bu cihazların uçuş yazılımları dahil olmak üzere, telemetri haberleşme ve görüntü aktarımı dahil bir çok yazılım ihtiyacını yerli ve milli olanaklar dahilinde geliştirilmiştir. Özellikle döner kanat teklojilerinde gerek donanımsal gerekse yazılımsal anlamda tecrübeli bir personele
sahiptir.

Günümüzde henüz fiili kullanımı olmayan ancak gelecekte kullanımı gerekecek bir çok teknolojik özelliğin arge çalışmaları bugün devam etmektedir. Göksal Havacılık olarak ülkemizin İnsansız Hava Araçları alanında ihtiyaç duyduğu ve duyacağı cihazların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi dahil tüm donanım ve yazılım taleplerini bugün
karşılayabilmenin gururunu yaşamaktayız.

Bu tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak Savunma Sanayii’mizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun olarak ürünler üretebilmenin de kıvancı
içerisindeyiz. İşte bu hedeflere yönlenirken 2018 yılı içerisinde, savunma sanayi teknolojilerinde ülkemiz teknolojisine ve sanayine büyük katkıları olan Sn Ekber İ.N. Onuk ile yollarımızı birleştirmeye karar verdik. Bilgi birikimimiz, geleceğe yönelik doğru öngörülerimiz ile Türkiye’de yüksek
teknolojinin geliştirilmesinde iddialıyız.

Onuk tersanesinin, Kaan sınıfı MRTP Deniz Araçları’nın tasarımı ve üretimi, ülkemizin Deniz Savunma Sanayinde sınırların ötesine geçmiş ve uluslararası bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Kaan sınıfı MRTP Deniz Araçları tasarım ve teknolojisi ile muadilleri karşısında açık ara
üstünlüğü ile Türkiye’nin gurur sembolü olarak pazarda yerini almıştır.

Çalışmalarımız, ileri teknoloji bir ürünün tasarım, mühendislik, geliştirme ve imalatının Türkiye’de yapılabileceğini ve buradan hareketle dünya pazarlarında yer alacağının önemli bir kanıtı olacaktır.

Kapasitif Yakıt Seviye Sensörü

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.