BilTAY Teknoloji Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.

2006 yılı Şubat ayında KOSGEB ve çeşitli kuruluşların desteği ile kurulan innovatif bir startup şirketidir. Resmi kuruluşundan önce özel sektöre çeşitli işler yapan ortaklar, bugünkü kuruluşun zeminini hazırlamışlardır.Modern yaşam için e-yaşam, e-yaşam için e- çözüm felsefesinden hareketle, toplumumuzun ihtiyaçlarına en son teknolojik gelişmelerle yerinde ve anında çözümler sunmayı hedefleyen Teknoloji Firmasıdır.Şirketimiz temelde genç ve dinamik ekiplerle amatör bir ruh içerisinde profesyonel çalışmalar ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu bağlamda üniversite tabanlı çalışanlarımız ve üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan danışmanlarımızla bir uyum içinde çalışmaktayız. BilTAY Teknoloji Akıllı Fabrika Çözümleri ile ülkemizin Dijital Dönüşümüne katkı sağlamaktadır. 2004 yılında Dünyanın 5. Web tabanlı ERP (Saas/Paas) yazılımı olan SCIENTA Başta Türkiye'de olmak üzere ABD, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya'da kullanılmaktadır. Sahip olduğu entegre çözümler sayesinde bir kurumun ihtiyacı olan yazılımları tek bir platformda toplamaktadır. Böylece, Doküman Yönetimi(DMS), Üretim Yönetimi (MES), Kurumsal Kaynak Yönetimi(ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM), Satın Alma Yönetimi (PMS), Depo Yönetimi (WMS), Stratejik Planlama ve Hedef Yönetim Sistemi (SMS), B2B gibi tüm ihtaçlar tek bir platformda kullanılmaktadır.

Matematiksel Model Geliştirme (Mathematical Modeling Development)

Akıllı Fabrika Sistemleri (Smart Factory Systems)

Büyük Veri Analitiği (Big Data Analytics)

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformu (Industrial Internet of Things (ioT) Platforms)

Robot, Otomasyon, Ekipman, Yazılım ve Yönetim Sistemleri (Robot, Automation, Equipment Software and Management Systems)

Servis Bulut Platformu, Güvenlik ve Mahremiyet (Service Cloud Platform, Security and Privacy)

Birlikte Çalışabilirlik Standartları (Interoperability Standards)

Bilgi Tabanlı Mühendislik (Knowledge-based Engineering)

Eşzamanlı Mühendislik ve Azaltılmış Tasarım Döngüsü (Concurrent Engineering and Reduced Design Cycle)

Maliyet Mühendisliği (Cost Engineering)

Proses Kontrol Teknolojisi (Process Control Technology)

Üretim İmalatı için Teknikler ve Sistemler (Techniques and Systems for Production Manufacturing)

Yalın Üretim (Lean Manufacturing)

İş Süreçlerinin Simülasyonu (Business Process Simulation)

Yaşam Ömrü Boyunca İyileştirme (Whole-Life Cycle Improvement)

Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi

Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi

Üretim Takip Sistemi

Kalite Ve Doküman Yönetim Sistemi

Tedarik Zinciri Yönetimi

İş Zekası Çözümü

İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik Planlama Ve Yönetim Sistemi

Donanımlar

PLM ve 3D CAD Yazılımı

ERP Yazılımı

Dinamik Üretim Planlama Yapay Zekası

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.