ASARTECH AR-GE TASARIM MÜHENDİSLİK A.Ş.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezinde 2016 yılında kurulan ASARTECH ARGE TASARIM MÜHENDİSLİK A.Ş.;

 • Teknopark İstanbul ve Hacettepe Teknokent Ankara’da bünyesinde 32 çalışanıyla faaliyet gösteren, 40 GHz.e kadar dar ve geniş bant RF ve Mikrodalga elektroniği çözümlerinde ithal ikamesi sağlayan, üçüncü parti milli mikroelektronik bileşen tedarikçisi KOBİ’dir.
 • Savunma ve Haberleşme (4G/4,5G/5G) Sektörlerinde kullanılan alt sistemleri için RF ve Mikrodalga, Haberleşme Elektroniği, Analog ve Sayısal Elektronik Tasarım, Prototip Üretim, Test, Deniz ve Hava Platformları Sistem Mühendisliği, Entegre Lojistik Desteği (Test ve Doğrulama, Entegrasyon, Dokümantasyon, Konfigürasyon, Servis ve Bakım) yetkinlikleri ile ISO Kalite Sistemine, MSB NATO ve MİLLİ GİZLİ Güvenlik Belgelerine, SSB EYDEP Sertifika’sına sahiptir.

ASARTECH A.Ş. ürün gamında; TÜİK verilerine göre GTİP Kodları bazında son 5 yılda tamamı ithal edilen 400 Milyon USD’lık mikroelektronik bileşenler kapsamında; TÜBİTAK TEYDEB, TÜBİTAK Siparişe Dayalı ARGE, SSB Sanayi Katılım Uygulamaları ve ASELSAN Gücümüz Bir Millileştirme Programları içinde ARGE’si tamamlanmış, kalifiye edilmiş, seri üretime hazır (THS-Teknoloji Hazırlık Seviyesi 8-9) mikroelektronik ürünler bulunmaktadır.

ASARTECH A.Ş.;

 • 40 GHz.e kadar dar ve geniş bant RF ve Mikrodalga elektroniğinde milli ürün geliştirecek laboratuvar alt yapısına, özgün mikroelektronik tasarım, prototipleme, test, doğrulama, üretim ve entegrasyon kapsamında nitelikli insan kaynağına, sürdürülebilir onaylı tedarikçi ağına sahiptir.
 • Mevcut tecrübesi ile; Türkiye’de üretilmeyen, bugün tamamı ithal edilen,  ASELSAN, METEKSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK BİLGEM, ULAK gibi firmaların RF ve Mikrodalga alanında aktif ve pasif mikroelektronik bileşen (Filtre, Diplekser, Multiplekser, Circulator, Sinyal Kaynağı, Osilatör, Konverter, vb.) ihtiyaçlarına özel ürünlerin Ar-Ge, Tasarım, Prototipleme ve Üretimini yapmaktadır.
 • Prototiplemesi ve üretimi yapılan ürünler ile; ithal edilmekte olan yüksek fiyatlı, nakliye, gümrük giderleri gibi ek maliyetlere tabi olan, temin sürelerinin uzun olması nedeniyle proje takvimlerini olumsuz etkileyen ve uluslararası ihracat kısıtlama problemleriyle karşılaşılan kritik önemdeki Aktif ve Pasif Mikroelektronik Bileşenlerin milli ve maliyet etkin olarak geliştirilmesi ve üretilmesini sağlamaktadır.
 • Türkiye için kritik öneme sahip savunma ve haberleşme sektörlerinde küresel düzeyde önemli potansiyele sahip yüksek teknoloji mikroelektronik ürünlerin ülkemiz içindeki üretim kapasitesinin tesis edilmesi ve geliştirilmesi maksadıyla, ihracat odaklı teknoloji üretimine yatırım yaparak, küresel rekabet gücümüzü artıracak milli teknolojik gelişim hamlesine destek vermeyi hedeflemektedir.
 • Yurt içinde ve yurt dışında Savunma (Faz Dizinli Radar ve Elektronik Harp  Sistemleri), Haberleşme (5G), Havacılık ve Uzay, Geniş Alan Ağı, İnsansız ve Otonom Sistemler alanlarındaki daha küçük, daha ekonomik, daha yüksek frekans, daha yüksek üretim hacmi ihtiyaçlarını karşılamak için mikroelektronik bileşenleri tasarlamak ve üretmek ana gayesindedir.

Kalite ve Güvenlik standartları belgelendirmesi kapsamında;

 • ISO9001, ISO27001, ISO45001, ISO14001 Kalite Sistemi sertifikalarına,
 • İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Kapasite Raporlarına,
 • Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NATO GİZLİ ve MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi (FSCC) ve Kişi Güvenlik Belgelerine,
 • Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ES 201-C Seviye Sertifika’sına sahiptir.

Diğer Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ilişkileri kapsamında;

 • Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA) üyesi,
 • Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi,
 • OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi,
 • TİM, İMMİB, HİB üyesi, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) üyesidir.
 • SSB EYDEP Programı Milli Yetkinlik Envanteri (YETEN)’nde Milli RF Aktif ve Pasif Mikrodalga Ürünleri mevcuttur.
 • Kablosuz Haberleşme Teknolojileri kapsamında TÜRKPATENT Ulusal ve Uluslararası Patent başvurusu (Patent Başvuru No:2018/09013) bulunmaktadır.
 • Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tersaneler Genel Müdürlüğü (TGM) Onaylı Tedarikçisidir.
 • MSB Bakan Onaylı Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) kapsamında Tersaneler Genel Müdürlüğü (TGM) ile millileştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ile milli ihtiyaçlara yönelik millileştirme kapsamında kritik ürün belirleme ve denetim süreci devam etmektedir.

Elektronik Bileşen Teknolojileri (Electronic Component Technologies

RF Güç Yükselteçleri ve Cihazları (RF Power Amplifiers & Devices)

RF/Mikrodalga Bileşen Teknolojileri (RF/Microwave Components Technologies)

RF/Mikrodalga Cihaz Teknolojileri (RF/Microwave Device Technologies)

Elektronik Koruyucu Tedbirler - RF (EPM-RF)

Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri - RF (Directed Energy Technologies (DET) - RF)

Havacılık Ekipman Ve Malzemeleri (Aeronautical Equipment and Supplies)

İleri Prototipleme (Advanced Prototyping)

Uçak Parça ve Ekipmanları (Aircraft Parts and Equipments)

Uzay Uydu Haberleşme Ekipmanları (Space Satellite Communications Equipment)

Uzay Aracı Ekipmanları, Nec (Space Vehicle Equipment, Nec)

Pasif Modüller

Sinyal Üreteçleri

Sinyal işleme

Özel Tasarımlar

Pasif Mikrodalga Bileşenler

RF Komponent

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.