ALPHA ISIL İŞLEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Alpha Isıl İşlem Şubat 2016’da İstanbul merkezli üç köklü ısıl işlem firmasının bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Şirketin kurucuları Alper, İnşa ve Tamçelik Isıl İşlem 35 yılı aşkın süredir ülke sanayisine hizmet vermektedir.

Başta Konya bölgesi olmak üzere tüm Anadolu’ya daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Konya merkezli kurulan şirket, sanayicinin yüksek teknolojili ve kaliteli ısıl işlem ihtiyacını karşılamak hedefindedir.

Çevre Politikası

ALPHA, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.
ALPHA; faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymayı taahhüt eder.
ALPHA, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.
ALPHA, çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

ALPHA; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
ALPHA; ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.
ALPHA; faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.
ALPHA; İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir.

Nitrasyon

Vakum Sertleşme

İndüksiyon

Islah

Nötr Isıl İşlem

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.