AGENA BİLİŞİM VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Agena Bilişim ve Savunma Teknolojileri A.Ş., Ar-Ge, Yazılım Geliştirme, Simülasyon, Radar ve görüntü işleme konularında öncelikle savunma sanayiine hizmet etmek üzere Ağustos 2009’da tamamen yerli sermaye ile kurulmuş bir teknoloji firmasıdır.

Agena kurucu ortakları ve danışmanları, savunma ve bilişim sektöründe hem akademik düzeyde hem de uygulamaya dönük önemli birikimlere sahiptirler ve bu birikimin büyük bir kısmı da tasarım, araştırma ve geliştirme odaklı olmak üzere onlarca proje deneyimini içermektedir.

Temel hedefi “üretmek” olan Agena BST, her zaman yeni projeler, gündemi takip eden ürünler ile ülkemizde teknoloji alanında önde gelen ve boşlukları dolduran bir noktada konumlanmayı görev edinmiştir. Bu amaçla, üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer firmalarla işbirliği içinde bulunur, “Araştırır”, “Geliştirir”, “Üretir” ve “Destek Verir”.

Manyetik Algılayıcılar (Magnetic Sensors)

Dijital Sinyal İşleme Teknolojisi (Digital Signal Processing Technology)

Optimizasyon ve Karar Destek Teknolojisi (Optimisation & Decision Support Technology)

Veri & Bilgi Yönetimi Teknolojisi (Data & Information Management Technology)

Bilgisayar Yazılım Sistemleri Analiz ve Tasarım (Computer Software Systems Analysis and Design)

Matematiksel Model Geliştirme (Mathematical Modeling Development)

Özel Bilgisayar Programlama Hizmetleri (Custom Computer Programming Services)

Modelleme ve Simülasyon Çözümleri (Modelling and Simulation Solutions)

Elektronik Koruyucu Tedbirler - RF (EPM-RF)

Bilgi Yönetim ve Dağıtımını Destekleyen Alt Yapılar (Infrastructure to Support Information Management & Dissemination)

Optimizasyon, Planlama ve Karar Destek Sistemleri (Optimisation, Planning & Decision Support Systems)

Radar İzleri (Radar Signatures)

Komuta Kontrol Bilgi Yönetimi (Command Control Information Management)

Komuta Kontrol Görev Planlama (Command Control Mission Planning)

Komuta Kontrol Sistemleri (Command & Control)

Sentetik Ortamlar - Sentetik Kuvvet Oluşturma (Synthetic Environments - Synthetic Force Generation)

Sentetik Ortamlar – Yönetim Sistemleri (Synthetic Environments - Management Systems)

Yer İstasyonları (Ground Stations)

Simülasyon Teknolojileri

Sensör Teknolojileri

İnsansız Hava Araçları Yer Kontrol Yazılımları

Üretim Sistemleri Simülasyonu

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.