Savunma Sanayi Başkanımız Sn. İsmail DEMİR\'in SAHA Expo Değerlendirmesi

“SAHA EXPO 2020'yi, ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği, önemli bir platform olarak değerlendiriyoruz."

ülkemiz savunma sanayiinin yerli ve milli teknolojilerle geliştirilmesi için ekosistemindeki

bütün paydaşlarımızla birlikte, bütün gücümüzle çalışıyoruz. Tam bağımsız bir savunma sanayii için hep birlikte hareket etmek gerektiğinin bilincindeyiz. Tasarımdan üretime kadar hep birlikte, ortak paydamız olan ülkemiz çıkarları adına, birbirlerinin eksiklerini tamamlayan paydaşlar olarak çalışmalıyız. Bu çalışmalarımız içinde de kümelenmelerimiz önemli bir yer tutmaktadır. Kümelenme mekanizmasini, sektördeki KOBİ ve firmaların, ana yüklenici ve ihtiyaç makamları ile iletişimini sağlayan önemli bir oluşum olarak görüyor; yerlileşme ve ihracat hedeflerimiz için söz konusu birlikteliklerin vazgeçilmez bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Kümelenmeler, ihtiyaç makamları ve ana yüklenicilerin tasarım, üretim ve mühendislik ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayabilmek için oluşturulmuş yapılardir. Kümelenmeler, ihtiyaç makamları ve ana yüklenicilerle arayüz olma görevini üstlenmiş olup, tüm paydaşlar arasında iletişimi ve işbirliklerini geliştirmek suretiyle milli ve yerli üretime çok önemli katkı sunmaktadırlar. SAHA Istanbul, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin, üyelerinin tasarım ve mühendislik potansiyeli

açısından güçlü bir kümelenme olarak sektördeki yerini almasından ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde olmayan üretim yeteneklerini ülkemize kazandırma, üniversitelerimizle sanayimizin senkronize çalışmasını sağlama, yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verme gibi amaclarla kurulan SAHA İstanbul. ülkemiz savunma sanayiinin önemli merkezlerinden İstanbul'da, ana yüklenicilerle KOBİ'lerin birlikte çalışması için gerekli ortamın sağlanmasında önemli rol üstlenmektedir. SAHA İstanbul tarafından düzenlenecek SAHA EXPO 2020'yi; savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği, önemli bir platform olarak değerlendiriyoruz. Bu sektörlerde yerli üretim potansiyelinin sergileneceği organizasyonun milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlayacak işbirliklerinin gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Bugüne kadar sektördeki tüm paydaşlarımızla yakaladığımız sinerji, istiklal ve istikbalimiz için hep birlikte daha da artarak devam edecektir. SAHA EXPO 2020'nin bu sinerjinin sürdürülmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. SAHA İstanbul ve organizasyona emek veren bütün paydaşları tebrik ediyorum..

Prof. Dr. İsmail DEMİR T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı