GELECEK ETKİNLİKLER

4 Event(s) Found

SAHA İstanbul “3. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı”na katılım sağlayacaktır. Etkinlik web sayfasına http://www.icwcturkey.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

27 Kasım 2017-28 Kasım 2017

SEKTÖREL ETKİNLİKLER

SAHA İstanbul "3. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı"na katılım sağlayacaktır. Etkinlik web sayfasına http://www.icwcturkey.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. KONUM: Sheraton Hotel- Ankara

4 Event(s) Found

27 Kasım 2017-28 Kasım 2017

SAHA İstanbul “3. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı”na katılım sağlayacaktır. Etkinlik web sayfasına http://www.icwcturkey.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

SEKTÖREL ETKİNLİKLER

SAHA İstanbul "3. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı"na katılım sağlayacaktır. Etkinlik web sayfasına http://www.icwcturkey.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. KONUM: Sheraton Hotel- Ankara

1 Aralık 2017

F-35 Joint Strike Fighter Program Office SAHA İstanbul’u ziyaret edecektir.

SAHA İSTANBUL ETKİNLİKLERİ

F-35 Joint Strike Fighter Program Office SAHA İstanbul'u ziyaret edecektir.

4 Aralık 2017-7 Aralık 2017

SAHA İstanbul, SSM.lığı tarafından düzenlenen “Türkiye-İngiltere Savunma Sanayi İşbirliği Toplantısı”na katılım sağlayacaktır.

SEKTÖREL ETKİNLİKLER

SAHA İstanbul, SSM.lığı tarafından düzenlenen "Türkiye-İngiltere Savunma Sanayi İşbirliği Toplantısı"na katılım sağlayacaktır. KONUM:SSM.lığı-Ankara

SAHA ISTANBUL

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Kuzey Marmara Bölgesinde üretim yapan yerli ve milli firmalarımızı, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama, üniversitelerimizle sanayininin senkronize çalışmasını sağlama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurtdışı pazar arayışına kollektif destek verme gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

252 Üye

Türkiye’nin En büyük Savunma Sanayii ve Havacılık Kümesi

GÜNCEL PROJELER

© Copyright 2017 SAHA İstanbul