SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.2018-06-18T14:16:28+03:00

Project Description

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Güvenlik Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu elektronik sistem projelerinde tasarımdan üretime ana yüklenicilik ve alt yüklenicilik faaliyetleri sürdürülmektedir.

SDT A.Ş.; devletimizin savunma sanayine verdiği önem ve yerli sanayinin savunma pazarındaki payını ve rolünü öne çıkartmaya yönelik politikaları çerçevesinde, Ar-Ge ye dayalı olarak belirli dikey uzmanlık alanlarında yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir yerli savunma sanayi firması olarak, kurulduğu 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır. SDT; uzmanlık alanları itibariyle,

 • Algılayıcı (Radar, Kızıl Ötesi vb) ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini,
 • RF Jammer Sistemleri,
 • Görüntü işleme ve analiz yazılımlarını,
 • Uydu yer istasyonları ve uydu görev sistemleri sinyal/veri işleme ve analiz sistemlerini,
 • Hava platformları ve silah sistemleri elektronik/aviyonik sistemleri ve Kara platformları elektronik üniteleri ve
 • İlgili simülasyon-modelleme yazılımlarını

özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir.

SDT bugüne kadar Ar-Ge dönemini tamamlayıp üretim aşamasına geçtiği pek çok yerli/özgün yazılım/donanım sistemlerini muhtelif yerli entegratörlere sağlamıştır.

KABİLİYETLER ve ÜRÜNLER

Uzaktan Algılama Sistemleri

 • Radar Sistemleri
 • Görüntü İşleme & Veri Teknolojileri
 • Uydu ve İHA Sistemleri

Elektronik Harp ve Haberleşme Sistemleri

 • Elektronik Harp/Radar Sinyal Analizi Sistemleri
 • Elektronik Harp Geniş Bant/Dar Bant Kayıt Cihazları
 • RF Karıştırıcı Sistemleri

Görev Sistemleri

Veri Kayıt Sistemleri

 • Hava Platformları Sayısal Veri/Video Kayıt Sistemleri
 • TİHA Veri Kayıt Sistemi,
 • T-38 Veri Kayıt Sistemi
 • Atak Veri Kayıt Sistemi
 • Aselpod Veri Kayıt Sistemi
 • SAR/ISAR Veri Kayıt Sistemi
 • Özgür Veri Kayıt Sistemi
 • Hürkuş Veri Kayıt Sistemi
 • Hava Platformu/Füze Veri Toplama Sistemleri

Silah Sistemleri

 • Hava Füze Lançeri Kontrol Sistemleri
 • Görüntü Kodlama ve Görüntü Çözümleme Sistemleri
 • Kara Füze Atış Kontrol Sistemi Kontrol Üniteleri
 • Hava Savunma Sistemleri Füze Arayüz Bilgisayarları
 • Roket Lançer Yönetim Bilgisayarı

Platform Yönetim Sistemleri

 • HBB Hava Birimi Bilgisayarı
 • Hava Platformları Bilgisayarları/Helikopter Engel Tespit Sistemleri
 • Hava Platformları Hassas Konum Belirleme Bilgisayarları
 • Semboloji Üreteç ve Görüntü İşleme Bilgisayarı
 • Uzak Komuta Gönderme Alma Ünitesi
 • Kara Aracı Video Anahtarlama Üniteleri
 • Hava Savunma Sistemleri Uzak Komuta Gönderme Alma Birimi
 • İnsansız Hava Aracı Uçuş Kontrol Bilgisayarları
 • Denizaltı Haberleşme Birimleri Güçlendirme
 • Servo Sürücü Sağlamlaştırma

Eğitim ve Simülasyon Sistemleri

 • 3D Görsel Modelleme
 • Taktik Çevre Modelleme Yazılımları
 • Sensör Simülasyonları
 • Elektronik Harp Simülasyonları
 • Atış Eğitim Simülatörleri
 • Denizaltı Dalış Simülatörü Simüle Paneller ve Kontroller
 • Hava Platformu Radar/Radar İkaz Alıcı ve Silah Sistemleri Gömülü Sistem Simülasyonları

Canlı Sanal Simülasyon ve ACMI Podu

RADAR SINYAL İŞLEME

 • ANKA MALE İnsansız Hava Aracına Yönelik Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Faydalı Yükü Gerçek Zamanlı SAR Sinyal İşleme Algoritma ve Yazılımları Geliştirme
 • ANKA Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sensörünün ISAR (Ters SAR) Modu: ANKA MALE İHA ya geliştirilmiş olan SAR sensörü üstüne deniz hedeflerini bulmaya yönelik ISAR (TERS SAR) Sinyal İşleme Algoritma ve Yazılımları Geliştirilmiştir.

ELEKTRONİK HARP SİNYAL İŞLEME

 • RF Elektronik Harp Ortam Sinyal Tespit, Ölçüm Kayıt ve Analiz Sistemi Geliştirme
 • Kızılötesi (IR) Elektronik Harp Sinyal Ölçüm, Kayıt ve Analiz Sistemi Geliştirme
 • RAKAS/MUKAS Geniş Bant Kayıt Cihazı
 • COMINT Kayıt Cihazı
 • COMINT/DF Sistemi

GÖRÜNTÜ İŞLEME / ÖRÜNTÜ TANIMA

 • SAR Görüntü Tabanlı Otomatik Hedef Tespit ve Tanıma Algoritmaları ve Yazılımları Geliştirme
 • Geleceğin Yolcu Uçağı Pilot Durum Farkındalığı için Sensör Veri Füzyonu ve Görüntü İşleme Algoritmaları ve Yazılımları Geliştirme
 • Hiper Spektral Kamera (HSI) Sinyal/Görüntü İşleme Algoritma ve Yazılımları Geliştirme

UYDU TEKNOLOJILERI

 • EO/IR Faydalı Yüklü Uydu Yer İstasyonu Görüntü İşleme, Arşivleme, Yönetimi ve Kullanıcı Servisleri Yazılımları/ Donanımları Geliştirme
 • SAR Faydalı yüklü Uydu Sinyal/Görüntü İşleme ve Yönetimi Yazılım ve Donanım Geliştirme

ELEKTRONIK GÖMÜLÜ GÖREV SISTEMLERI

 • Hava Platformları Sayısal Veri Kayıt Sistemleri ve Yer Debrief Yazılımları
 • Kayan Harita Hava Birim Bilgisayarları
 • Füze ve Hava Platformları Veri Toplama ve Kayıt Sistemi
 • Füze Lançer Elektronik Kontrol Birimi
 • Füze Atış Kontrol Ünitesi Kontrol Elektroniği
 • Video Kodlama/ Çözümleme Elektronik Birimleri
 • Kara Araçları Video Çoklayıcı Birimleri
 • Muhabere Sahası Tanıma Tanıtma Sistemi Uzak Komuta Birimi
 • Denizaltı Elektronik Birimlerinin Askeri Koşullara Uyumlandırılması
 • Uzak Komuta Birimleri
 • Servo Sürücücü
 • İHA Uçuş Kontrol ve Faydalı Yük Kontrol Bilgisayarı

 

SIMULASYON VE MODELLEME SISTEMLERI

 • Eğitim Sistemleri Yazılım Alt Sistemleri (Taktik Çevre Simülasyonu Yazılımları vb.)
 • 3D Görsel Simulasyon Uygulamaları
 • Gömülü Simulasyon Uygulamaları (Havada Konuşlu Radar, RWR, Füze Gömülü Simülasyonları)
 • Sensor Simulasyonları (Radar, IR)
 • Denizaltı Simule Paneller ve Göstergeler
 • Atış Sahası Eğitim Simulasyon Yazılmları
 • Hava Taktik Eğitim Gösterim ve Değerlendirme Sistemi