HUFBM – 2 ARGE VE İHTİSASA DÖNÜŞÜM PROJESİ

HAVACILIK-UZAY FARKINDALIK VE BİLGİ MERKEZİ (HUFBM) PROJESİ VE HUFBM – 2 ARGE VE İHTİSASA DÖNÜŞÜM PROJESİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi (HUFBM) Projesi’nin devamı niteliğinde olan HUFBM-2 Ar-Ge Ve İhtisasa Dönüşüm Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2016 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur.

İlk aşaması 31 Ağustos 2016 itibariyle tamamlanan HUFBM projesi, Hava Harp Okulu ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortaklığı ile yürütülmüştür. Projede, İkitelli OSB bünyesinde ki savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde yer alabilecek firmaların tespiti ile ilgili olarak bir veri tabanı çalışması yapılmış, ilgili 628 firmanın yetkinlikleri belirlenmiş ve üreticilerin havacılık ve uzay sanayi ile ilgili kapasite analizi çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmaların yanı sıra savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde farkındalığı arttıracak farklı konularda toplam 18 adet eğitim ve seminer, 4 adette teknik inceleme ve havacılık müze gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında havacılık, uzay ve savunma sanayinin yerli (TAI, THY Teknik) ve uluslararası (Boeing) müşterileri ile tanışma toplantıları düzenlenmiştir. Proje süresi boyunca etkinliklere 826 kişinin katılımı sağlanmıştır.
HUFBM projesi ile İOSB içerisinde yer alan değerli işletmelerimizin yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler üretebilir hale gelmesinin ve küresel ekonomide söz sahibi olabilmesinin ilk adımları atılmıştır. Söz konusu değişim yolunda, HUFBM projesi altındaki bu farkındalık ve bilgi sağlama çalışmalarımız, katılımcılarımız tarafından çok olumlu karşılanmış ve bu konudaki çalışmaların devamlı hale getirilmesi talep edilmiştir.

HUFBM Projesinin devamı niteliğinde hazırlanmış olan Havacılık – Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi (HUFBM)–2 Ar-Ge Ve İhtisasa Dönüşüm Projesi için yeni proje ortaklarımız Hava Harp Okulu Komutanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusunda bulunulmuş ve proje kabul edilmiştir.
HUFBM-2 Ar-Ge ve İhtisasa Dönüşüm Projesi ile KOBİ’lerimizin havacılık sektöründe faaliyet gösterebilmeleri için ihtiyaçları olan ISO 9001-2015 ve AS 9100 türünde sertifikalara sahip olabilmelerini sağlayacak eğitimlerin verilmesi ve sertifikasyon süreçlerinde ihtiyaç duyulacak danışmanlık hizmetinin İOSB bünyesinde geliştirilerek firmalara sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca firma sahiplerinin Ar-Ge faaliyetlerini, kurgulayabilmesi için düzenlenecek Ar-Ge farkındalık eğitimleri ile hedef gruptaki firmaların Ar-Ge yetkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte sanayicimizin ihtiyaç duyacağı teknolojilerin üretilmesi konusunda Üniversite – Sanayi işbirliklerinin projeler kapsamında gerçekleştirilebilmesi de proje hedefleri arasındadır.

2017-12-10T03:47:53+02:00