EUTO Energy Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Enerji otomasyonu ve akıllı şebekeler alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten ve kendi markası ile alana özgü yenilikçi ürünler geliştiren firmamız, aynı alanda farklı firmalarla ulusal ve uluslararası ortak projelerde de yer almaktadır.


Enerji şebekeleri koruma, ölçme, kontrol, otomasyon ve haberleşme ihtiyaçları için yazılım ve donanım ürün tasarımları hazırlıyoruz. Anahtar teslim özel yazılım ve donanım ürünleri tasarlıyoruz. Uçtan uca enerji izleme ve yönetim platformu ve kontrol merkezine eksiksiz veri iletimi ile veri analiz ve görselleştirme çözümleri geliştiriyoruz. Gömülü, gerçek zamanlı, PC ve web tabanlı yazılım tasarımı, geliştirme, entegrasyon ve doğrulama çözümleri sunuyoruz.


EUTOPIA Endüstriyel IoT Uygulama Geliştirme Platformu


Özellikle elektrik dağıtım şebekelerinde IoT uygulamaları geliştirmek üzere tasarlanmış, kodsuz (no-code) bir yazılım platformudur. Bu yazılım üzerinde enerji ve dağıtım operasyonu ile ilgili verilerin sahadan okunması, görselleştirilmesi, analizi ve sahaya uygulanması sağlanır. Saha verileri sektörde kullanılan en yaygın standartlar üzerinden doğrudan okunabilecek şekilde ilgili haberleşme protokolleri (IEC 61850, Modbus, DLMS, DNP3, IEC 60870 vb.) konfigurasyon seviyesinde desteklenmektedir.


eRTU-X101 Ağ Geçidi 


Saha ile merkez istasyon arasında veri iletimini sağlayan Uzak Terminal Ünitesi/Protokol Ağ geçidi cihazıdır. Bu cihaz üzerinde enerji otomasyonu uygulamalarında kullanılan tüm protokolleri halihazırda destekler. Sahadaki sayaç, koruma rölesi, analizör vb farklı cihazlar ile farklı protokoller üzerinden aynı anda haberleşip, toplanan verilerin merkez veya diğer birimler ile ilgili protokollere dönüştürülerek iletilmesini sağlar. Cihaz bu alanın gerektirdiği tüm endüstriyel uyumlulukları sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. 


- eRTU-X101 modüler yapıda tasarlanmış olup, sahadaki farklı haberleşme tiplerini tek seferde sağlayabilir. Böylece uygulamaya özgü olarak donanım maliyeti optimize edilmiştir.


- eRTU-X101 ile EUTOPIA yazılımı aralarındaki geliştirilen web tabanlı IoT protokolü ile birbirlerine doğrudan bağlıdır. Bu sayede ara katmanlarda ek yazılım veya donanım kullanma ihtiyacı kalmaz.


- Sistem kurulumu tamamen gelişmiş görsel kullanıcı arayüzleri üzerinden yapılandırılabilir biçimde tasarlanmıştır.


- EUTOPIA üzerinde özellikle enerji otomasyonu uygulamaları için gelişmiş görsel simgeler halihazırda kullanılabilir durumdadır.


- Çözümün tüm birimleri sahada kullanılan standart protokolleri doğrudan desteklemektedir. Dolayısıyla ek iş ve geliştirme gerekmeden saha entegrasyonuna uygundur.


- eRTU-X101 ek modülleri ile kendi iç haberleşmesinde hız, güvenlik ve kesintisiz iletişim açısından EtherCAT protokolünü kullanmaktadır. 

Veri & Bilgi Yönetimi Teknolojisi (Data & Information Management Technology)

Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Platformu (Industrial Internet of Things (ioT) Platforms)

Ağ Yönetim Sistemleri (Network Management Systems)

Nesnelerin İnterneti (Internet Of Things)

IoT Platformu

Otomasyon Cihazları

Protokol Ağ Geçidi Platformu

Sadece Üye Firmalarımız Yararlanabilir.

Firmaya iletmek istediğiniz taleplerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz.