İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı

Orman Bakanlığınca, 2021 yılında tüm dünyada olduğu gibi, Ülkemiz de büyük orman yangınlarına maruz kalmıştır. Bu sebeple, sürdürülebilir orman yönetiminde tehdit oluşturan orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele faaliyetlerinde uygulama, araştırma ve uygulamayı kolaylaştırıcı tedbirler belirleme ve yangınlar hakkında topluma doğru bilgi aktarma gibi temel konuları içeren “İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları” başlıklı bir çalıştayın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda yapılacak çalıştayda ; yangın öncesi, yangın esnası ile yangın sonrası başta olmak üzere orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar, Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması konuları değerlendirilecektir.

SAHA İstanbul olarak çalıştaya firmalarımızın mühendislik, teknolojik ve endüstriyel yeteneklerini taşımak üzere katılım sağlayacağız.