BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?2017-12-10T02:52:51+02:00

BİZ KİMİZ?

Sanayimizin, Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilerek, rekabet edebilirliğinin artırılması için, konuya odaklı çalışan, nitelikli işgücüne sahip, güç birliği ile ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile, bunları destekleyecek yapılara, şiddetle ihtiyacı vardır.

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile, Edirne’den başlayarak, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Adapazarı ve Düzce’ye uzanan Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir. Avrupa yakası ve Trakya bölgesindeki faaliyetlerini koordine etmek üzere DESB Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde irtibat ofisini açmıştır.

Savunma Sanayiinin her dalında, havacılık ve uzay sanayiinde firmalarımızı yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek suretiyle kümelenmeler oluşturmak, böylece milli üretim yetenek ve kapasitemizi artırma idealinden hareket etmektedir.

MİSYONUMUZ

Bölgede mevcut potansiyeli kullanarak yüksek teknolojik ürün geliştirmek ve üretmek için bölge firmaları arasında işbirliği oluşturarak sinerji yaratmak.
Özellikli alanlar ya da ürünler geliştirmek sureti ile, Dünya Markaları ortaya çıkarmak, küresel rekabet avantajı oluşturmak.

Milli projelerde yerli katkı oranını arttırmak.

Kamu, özel ve uluslararası ihalelerde güç birliği yapmak.

Üyelerin, Kamu kurumları, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, STK’lar, Kalkınma Ajansları ve uluslararası destek merkezleri ile arasındaki işbirliğini tesisi etmek, geliştirmek.

Uluslararası akreditasyonu olan Test ve Belgelendirme Merkezleri kurmak ve işletmek.

Ortak hukuk ve sınai mülkiyet hakları hizmetleri yürütmek.

Sektörel Envanter çıkarmak, detaylı veri tabanı ve network oluşturmak.

Ulusal/Uluslararası fuarlara katılmak, fuar düzenlemek.

Aynı alanda faaliyet gösteren Ulusal/Uluslararası Dernek ya da Kurumlara Üye olmak, bunlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek.

Savunma, Havacılık ve Uzay meslek okulları kurulmasına katkı sağlamak.

Bilgi, teknoloji ve yenileşim ruhu ile donatılmış, girişimci ruhlu araştırmacılar yetiştirmek

Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe Cihaz/Malzeme ve Teknolojileri Üreticilerinin; üretimde tanıtım, pazarlama ve markalaşma alanlarını içine alan tüm destek olmak.

SAHA İstanbul olarak, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile, hem imal ettirecek kurumları hem de sanayicilerimizi milli üretim ve yazılıma yönlendirecek, devletimizin yerli sanayini geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir eko sistem kurmuş olacağız.