AVANTAJLAR

AVANTAJLAR2017-12-10T02:52:51+00:00

SAHA İSTANBUL’DA OLMANIN AVANTAJLARI

Teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda bizatihi üreten olmak için firmalarımızı organize etmek. Bu sayede bağımsız hareket edip güvende olmamızı sağlamak,

Firmalarımızın savunma sanayi projeleri içinde yer almalarını sağlamak suretiyle güçlü teknolojik altyapı oluşumuna katkı yapıp, kendi milli silahlarımızı üreterek Silahlı Kuvvetlerimize güç katmak, milli ekonomiyi güçlendirmek,

Mevcut üretim yeteneklerinin gerçekçi tespitini yapmak ve bu yeteneklerden hareketle doğru savunma sanayii politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

Mevcut yeteneklerin yanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlamak,

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR” atasözünü tam anlamıyla hayata geçirmek suretiyle mevcut milli şirketleri bir araya getirerek güç birliği oluşturmak,

Otoritenin ihtiyaç tanımlamalarında, savunma sanayii ile ilgili firmaların en etkili şekilde üretime katılmasına yardımcı olmak,

TSK’nın ve Sivil Havacılığın projelerini takip ederek firmaların bu projelerin ihtiyaç ve isteklerinden haberdar olmasını sağlamak,

Entegratör firmalara, bir projenin üretimi için gerekli olan tüm ana ve ara malzemeleri üreten firmaları bünyesinde bulundurması dolayısıyla bunlara öncülük edip yönlendirmek,

Siyasiler ile sanayiciler arasında köprü görevi görmek, sanayicinin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler, mevzuat gibi yasal isteklerde aracılık etmek,

Ana yüklenici firmaları, ihtiyaç duyduğu ürünler için gerekli standartları sağlamış, kalifiye firmalarla bir araya getirmek,

Oluşturulacak paket üretimle, güçleri bir araya getirerek yurt dışı piyasalarda ihtiyaç sahiplerine hazır tedarik imkânı sağlamak,

Küme olarak başvurulabilen Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projeleri ile Küme firmaları gruplar halinde dış pazarlarda %75 devlet hibe destekleri ile kendilerini tanıtma ve pazar bulma fırsatını yakalayabilmek, bu konuda devletin diplomatik yapılanmasından istifade etmek,

Üniversiteler ile sanayii kuruluşları arasında köprü görevi görerek, projelere bilimsel desteğin sağlanmasına ve sanayinin nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmak,

Teknik alt komiteler oluşturarak yurt içinde ve dışında sektörü yakından izleme, sorunlarına müdahale ve olası fırsatlar karşısında proaktif pozisyonlanma imkanı sunmak,

Savunma ve havacılık sektörünün kalifikasyon ve sertifika ihtiyacının küme gücü ve Ur-Ge yeteneği ile karşılanmasını sağlamak,

Firmalar ile kamu personeli ve ana yükleniciler arasındaki olası sorunların çözümünde tarafsız davranarak yapısıyla katkı sağlamak,

Firmaların ihtiyaç duyduğu teknik personelin eğitimine ve verimli çalışmasına katkıda bulunmak,

Yerli ve milli savunma sanayii gelişimine öncülük ederek, ülkemizin dünya üzerinde hak ettiği yere gelmesi için çalışmak suretiyle üyelerine hizmet eder.