Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2017-12-10T05:25:55+00:00

Project Description

Kuruluş Amaçları

Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek.
Ülkemizin ve milletimizin geleneksel birikimini çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak.
Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.
Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak.
Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak
Vizyon

Vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında sağlam ve yenilikçi, bilgiye açık, özgürlükçü, uluslararası akademik bir kurum olmaktır.Misyon

İnsan, toplum ve din bilimleri ile sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma yapmak, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş, nitelikli ve girişimci bireyler yetiştirmek, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına özgün katkılar sağlamaktır

+90212 521 84 84
-
Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih /İSTANBUL