Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından, sanayi içerisinde faaliyet gösteren firmaların savunma sektörüne nitelikli tedarikçi olabilmelerini teminen, durum analizlerinin yapılması ve gelişme planlarının oluşturulması amacıyla “Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Projesi (EYDEP)” başlatılmıştır.

EYDEP sürecinde, savunma sanayiinde ana yüklenici olan firmaların ve SSM’nin ilgili personeli denetçi olarak eğitilecek ve görev yapacaklardır.

Proje kapsamında, ilk etapta Ankara’da yerleşik firmaların, ardında SAHA EYDEP ile Kuzey Marmara Bölgesinde Savunma ve Havacılığa üretim yapabilecek firmaların yerinde değerlendirmelerinin yapılması ve bu firmaların savunma sektörü projelerinden daha nitelikli pay alabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca proje sayesinde yeni yatırımlar, teşvik modelleri ve teknolojik gelişim stratejileri daha kolay tasarlanabilecek ve uygulanabilecektir.

17 Mart 2017 tarihinde Havelsan ve Roketsan tarafından denetçi adaylarına verilen eğitimler ile başlatıldı. Denetçi adaylarının yüksek nitelikli ve ortak beklentilere dayalı olarak denetim yapabilmelerinin sağlanabilmesi hedefleri doğrultusunda planlanan ve seçilen eğitimler kapsamında, 31 Mart 2017 tarihinde TAI tarafından “Malzeme Teknolojileri Genel Bilgilendirme” eğitimi verilmiştir.

Aylık programlı eğitimler, SSM tarafından belirlenmektedir ve SSM çalışanlarına ek olarak T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Vakıf şirketleri, ve bölgemiz için belirleyeceğimiz personel eğitimlere aday denetçi olarak katılmaktadır.