SAHA İSTANBUL DERNEĞİNİ’NİN 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

SAYIN ÜYEMİZ

SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin “2. Olağan Genel Kurulu toplantısı” 06 Mayıs 2017 Cumartesi günü tarihinde Dernek Merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 14.00’de Cevahir Hotel İstanbul Asia (Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:261 Maltepe / İSTANBUL) da Ek-1’de yer alan gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Dernek Tüzüğünün 14. Maddesi gereği, Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyenin oyunu şahsen kullanılması gerekmektedir. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Tüzel üyelerimiz için derneğe yetkili kılınan kişi veya firma yönetim kurulunun onaylayacağı, firma ortağı veya firma çalışanı ancak oy kullanır. Temsille görevlendirilecek kişinin oy kullanabilmesi için, şirket antetli kağıdına hazırlanacak ve EK-2’de örneği sunulan “Temsilci Görevlendirme Yazısının imzalanıp kaşelenerek imza sirküleri ile birlikte, Genel Kurul Toplantısı öncesi Dernek yetkililerine iletilmesi gerekmektedir.

Dernekler Yönetmeliği’ne göre Firma temsilcisinin hem kendi firması hem de başka üye firmalarımız adına vekalet alarak birden fazla firma için oy kullanması mümkün değildir. Bu sebeple, Genel Kurul’a katılan her temsilci yalnızca kendi firması için oy kullanabilecektir. Katılım ve temsilci bildirimlerinin en geç 02 Mayıs 2017, Salı günü saat mesai bitimine kadar aşağıda bulunan iletişim bilgileri üzerinden SAHA İstanbul Sekretaryasına bildirilmesi gerekmektedir.

Toplantıya teşrifinizi arz eder, saygılar sunarız.